DEBAT: En kommunal rædselshistorie fremlægges i budgettet

Af Tage Dalsgaard Jensen, Arnevangen 3, 2840 Holte

Ved at downloade Rudersdal kommunes netop publicerede budgetoversigt for perioden 2019-2022 kan man bl.a. konstatere, at der i forhold til regnskabet for 2017 vil ske følgende ændringer:

Grundskylden vil i 2022 være steget med 15,6 pct!, og kommunens samlede skatteprovenu med ikke mindre end 18,7 pct!

Når bruttonationalproduktet, d.v.s. samfundets samlede indtjening med den nuværende stigningstakt formentlig højst vil være steget halvt så meget, vil hårene formentlig begynde at rejse sig.

Gruen forstærkes imidlertid i allerhøjeste grad af, at kommunen som statens vasal – en vasal gør som bekendt kun det, som herremanden forventer/forlanger - i samme periode budgetterer med en stigning i budgetposten »Tilskud og Udligning« på horrible 39 pct!

Det er som bekendt det beløb, som staten forventer at kommunen ud af kommuneskatten skal bidrage med til dækning af - eller nærmere for at dække over - det tilsyneladende ligeledes stadigt voksende behov staten har for at dække sine udgifter gennem forhøjelse af statsskatten.

Gruen bliver nærmest til rædsel, når man også kan konstatere, at resultatet heraf ifølge budgetforslaget vil være, at man i hele perioden pålægger et voksende børne-, skole-, social- og ældreområde at skulle klare sig for stort samme beløb, som man brugte i et i øvrigt presset 2017.

Med de aftryk, som Kommunernes Landsforening og ikke mindst Finansministeriet efterhånden allerede har sat på kommunen, kan man fristes til at stille følgende uartige spørgsmål: Er kommunens selvstyre under afvikling?

Lider kommunens folkevalgte lidt af det såkaldte stockholmsyndrom, der som bekendt var karakteriseret ved, at gidslet efterhånden tilsluttede sig pengerøverens synspunkter, i stedet for at sætte sig op imod røveren?

Publiceret 23 August 2018 22:00