DEBAT: Panik før lukketid

Af Axel Bredsdorff (L), medlem af Bycenterudvalget og formand for Byplanudvalget

I almindelig valgpanik foreslår Erhvervsministeriet i et nyt udkast til Landsplandirektiv, at der åbnes op for at udlægge ”aflastningsområder, der kan aflaste bymidter”. Og der peges på Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj, så der i alt i Hovedstadsområdet bliver 7 ”aflastningsområder”.

Selv om aflastningsområderne ikke kan anvendes til dagligvarehandel, så vil yderligere udvalgsvarehandel uden for bymidterne være endnu en udfordring til vores trængte bymidter, Holte, Nærum, Vedbæk og Birkerød. Rudersdal er høringsberettiget part og bør sige klart fra: ”Vi ønsker tvært imod at styrke detailhandlen i vores bymidter og er rigeligt udfordret allerede fra Hillerød og Lyngby!”

Det er svært at slippe den tanke, at ministeren har tænkt: ”Nu må vi ikke glemme Hovedstaden, hvor vi vælgermæssigt står svagt!” Men dette forslag vil få den stik modsatte effekt.

Publiceret 23 August 2018 22:00