DEBAT: Fremtidens Biblioteksvæsen i Rudersdal

Af Jacob Kærsgaard (K) og Birgitte Schjerning Povlsen (K)

Kultur- og Fritidsudvalget indledte den første drøftelse af fremtidens biblioteksvæsen 6. juni. Nedenfor beskrives nogle af de konservative visionstanker, der er videreformidlet til udvalget.

Den nuværende bibliotekspolitik i Rudersdal er sidst revideret i 2010. På det tidspunkt var de fysiske biblioteksrammer fortsat af stor betydning for at få adgang til læsestof, lydbøger, podcast, film mv. I dag er den verden ændret. Vores 'forbrug' af viden/information/læsestof hentes for en stor del på nettet. Bøger købes billigt, film skaffes via Netflix, og nyheder ses via de digitale medier.

Hvad betyder det for fremtiden biblioteksvæsen?

For os konservative handler fremtidens bibliotek overordnet om at formidle dannelse, dvs. læse- og kulturoplevelser i bredeste forstand til alle borgere i vores forskellige lokalsamfund. Ved at styrke bibliotekernes decentralisering og bringe det i nærkontakt med borgerne lokalt, er der gode perspektiver for også at fremme demokratisk dannelse og lokal sammenhængskraft.

Man kunne forestille sig, at hver skole har et lokalt bibliotek, der i bred forstand står for opgaven med litteraturformidling, skønlitteratur og børnelitteratur. At dette bibliotek indgår i et tæt samarbejde med de lokale institutioner og foreninger, og der hvor det giver mening, foregår der et tæt samarbejde med museer og arkiver. Ligesom den lokale kirke spiller en vigtig rollen for borgernes bogbytning, litteraturaftner mv.

Pointen er, at decentralisering i denne form fremmer mangfoldighed lokalt og svækker centralisering væk fra ét 'stort hovedbibliotek'. Bibliotekets fremtid – tænker vi konservative, ligger i rollen som den 'fremmende aktør af kulturelle aktiviteter på tværs i lokalsamfundet.'

På den måde skabes en stærkere demokratisk proces- og dannelse gennem fremme af dialog mellem f.eks. skolebestyrelse, museer, arkiv, kirke og foreningsliv.

En anderledes måde at styrke Rudersdals lokale miljø og samfund, der er livsnerven i vores kulturhistorie og kulturarv.

Publiceret 24 August 2018 22:00