DEBAT: Holtehallen - hastig politisk beslutning - men måske uden fremtid?

Af Kurt Poder, Ernst Bojesens Vej 5B, 2840 Holte

Man ønsker at modernisere gymnastikforholdene på Dronninggårdskolen ved at bygge en hal, som skal rumme både skolens gymnastik og idrætsforeningernes behov for halkapacitet. Beslutningen skæmmes alvorligt af de trafikale forhold, som allerede findes stedet.

Skolen er placeret i bunden af en trafikal lomme med kun ên enkelt adgangsvej - både indkørsel og udkørsel sker alene ad Rønnebærvej og Ernst Bojesens Vej. Samtidig er Ernst Bojesens Vej stort set eneste adgangsvej til de "lukkede" parcelhusområder overfor skolen. Endelig er Ernst Bojesens Vej også smutvej for bilister, som vil undgå to lyssignaler på Kongevejen for at nå til stationen eller til Virum. Der findes mindre parkeringspladser på Rønnebærvej, blandt andet skolens parkeringsplads med ca. 40 pladser.

Dertil kommer, at der er parkeringsforbud på hele Rønnebærvej og at Rønnebærvej er lukket for gennemkørsel. Kort sagt området er allerede i dag udtryk for et trafikalt roderi, som burde have været inddraget i Kommunalbestyrelsens overvejelser før man traf beslutning om placering af Holtehallen, som kun forværrer situationen! Har man glemt, at der allerede bor borgere i området!

Hvis en sportshal skal have succes, skal den have kunder. Kunderne kommer som regel i bil. Men der mangler en risikofri trafikal mulighed for passage ad den tosporede tilkørsels- og frakørselsvej til hallen - og hvor skal man parkere bilerne? Samtidig må det være et naturligt krav, at man også indtænker stedets beboeres behov for en fornuftig og sikker trafikafvikling og tilsvarende parkeringsmuligheder!

Hvis man fastholder hallens placering skal der formentlig etableres 100 – 150 nye parkeringspladser! Det kunne være i form af et underjordisk anlæg. Man kan også inddrage skolens boldbane til parkering. Samtidig må der nødvendigvis åbnes flere tilkørselsveje til hallen! Det kan efter min mening kun ske ved, at man dels åbner hele Rønnebærvej for gennemkørsel i hele sin længde, det vil sige i begge retninger og dels åbner vejene til villakvarteret overfor skolen for gennemkørsel og parkering.

Jeg er helt opmærksom på, at mange vil finde mit forslag totalt uønsket, men hvis man ønsker at fastholde placeringen af hallen, så skal der nødvendigvis findes en løsning på trafik- og parkeringsproblemerne senest samtidig med at hallen tages brug. Det vil være helt uacceptabelt at vente og se tiden an! Såfremt man ønsker hallen placeret som foreslået, så har man nok fundet den mest uegnede placering i hele kommunen.

Hvem har man egentlig gjort glade ved den foreslåede placering? Måske Kommunalbestyrelsen selv, der har givet en gave som det sikkert forventes, at man siger tak for, men det er en gave som det er mit indtryk, at man fra flere sider ikke har ønsket!

Publiceret 31 August 2018 22:30