DEBAT: Kære politikere: Det her kan I ikke mene alvorligt!

Af Karsten Ive, Kajerødgade 5A, 3460 Birkerød

Rudersdal Kommune har udarbejdet et forslag til lokalplan om den fremtidige bebyggelse på Kajerødskolens grund - lokalplan 261. Der skal bygges i alt 70 boliger som etagehuse, rækkehuse og kædehuse.

Grunden er på godt 30.000 m2 – og arealet har været i kommunens eje indtil nu.

Her skulle der jo være mulighed for, at kommunens intentioner om at ”vi bor smukt”, ”det gode naboskab” og ”de grønne omgivelser” kan gøres til virkelighed. Men AK!

Der bliver tale om byggeri i op til ni meters højde, husene skal opføres med flade tage og i grå, gråbrunlige eller sorte nuancer. Etageboligerne opføres med planens egne ord som ”boligstænger”. Det ligger lige for at tænke på skotøjsæsker, når man ser ”visionerne” for byggeriet.

Fællesarealerne er i plantegningerne farvet grønne – men det er nærmest snyd. I virkeligheden bliver langt størstedelen af fællesarealerne sorte, belagt med asfalt og anden befæstning. De rekreative, grønne arealer, hvor naboskabet kan udfolde sig, er lagt helt ud i de ”sure hjørner” af grunden. De begrænser sig til en lille areal i den sydlige ende (op mod brandstationen) og den tidligere boldbane i østlige ende. Her skal så børnene lege, ud af syne fra boligerne, og det gode og vedkommende naboskab udfolde sig.

Klimasikring og afledning af regnvand på arealet er noget, som bygherren selv kan beslutte, om han vil bekoste penge på……Og vil han mon det?

Det er synd for de kommende beboere, at et så ringe plangrundlag, skal danne rammen for deres kommende liv i Rudersdal Kommune – som gerne vil kendes for at vi bor smukt og skaber rammer for det gode naboskab.

Kære politikere: Det her kan I ikke mene alvorligt!

Planen bør tænkes helt forfra– og ikke mindst må I gøre en indsats for, at de rekreative arealer for de kommende vel ca. 250 ny indbyggere i kommunen placeres centralt i bebyggelsen, som naturlige og vedkommende mødested for børn og voksne.

Ærgerligt, at der ikke er tænkt større eller visionært, når nu chancen for at skabe en helt ny lille by er der. Mere fladt meterbyggeri og aflukkede boligområder er, havde jeres forslag giver til kommunen, hvor ”vi bor smukt” og med ”godt naboskab”.

Publiceret 31 August 2018 22:00