DEBAT: Gøngehusvej trænger til et serviceeftersyn

Af Bjarne Hoffmann, Gøngehusvej 123, 2950 Vedbæk

Det drejer sig om den del af Gøngehusvej, der forbinder Helsingørmotorvejen og Strandvejen.

Vejstrækningen er til daglig belastet af 7-8.000 biler, og de fleste glemmer, at de ikke længere kører på en motorvej, eller tror at de allerede er på en, fordi den nordlige vejside ligger ud til de åbne arealer ved Maglemosen. Om aftenen/natten tror man, at Københavns nye formel 1 racerbane allerede er taget i brug. Vejstrækningen bliver dagligt hastighedsafprøvet af billister, der ikke kan finde ud af at lette foden fra speederen og køre de påkrævede maksimale 60 km i timen. De gange vi har set politiets radarvogne, er de placeret på nogle meget synlige steder langs med vejen, så alle biler snegler sig forbi dem. Det må kunne gøres bedre, - også efter klokken 15.30, hvor der pakkes sammen til fyraften.

Den bedste og måske eneste løsning på hastighedsproblemet er montering af nogle permanent monterede hastighedskontrolanlæg, de såkaldte ”stærekasser” langs med Gøngehusvej. Jeg vil derfor opfordre kommunen til at søge politiet om at få sat ”stærekasser” op på vejstrækningen.

Mange biler, stor hastighed og en dårlig overfladebelægning, giver en masse støjgener. Overfladebelægningen er mest støjende på strækningen fra Langhavekrydset mod Vedbæk. Hvor Maglemoserenden er ført under Gøngehusvej, har vejbanen desværre sat sig omkring det nedgravede betonrør, med det til følge, at alle lastbiler med en tom anhænger og private trailere hopper og støjer voldsomt, når de krydser stedet. Når de store lastbiler på vej til byggeriet ved Forsvarskommandoen, læsset med grus og beton passerer stedet i høj fart, ryster de nærmeste huse i deres grundvold. Vi håber på hurtigt at få udbedret vejsætningen, og også gerne udskiftet overfladebelægning på de mest støjende strækninger, vel vidende, at man lige har taget 2.7 mill. kr. fra projekt Asfaltarbejder, som en tillægsbevilling til oprensning af en olieforurenet grund på Lindevangsvej i Trørød. På trods af dette kunne vi håbe og ønske, at den nye støjdæmpende vejbelægning på Langhaven kunne fortsætte og dreje om hjørnet hen ad Gøngehusvej.

Da man i sin tid fjernede græsrabatterne og monterede granitkantsten mellem cykelsti/fortov og vejbanen, glemte man på strækningen Eskevang – Bueager, at installere vejbrønde til at tage overfladevandet. I dag mangler der ca. 10 vejbrønde i hver side af vejen, så med mindre at man er iført en regntæt heldragt, må brug af cykelsti og fortov på det kraftigste frarådes i stærkt regnvejr, da oversprøjtning fra bilerne er uundgåeligt.

Vores fortove/cykelstier er flere steder forsvundet eller indskrænket til en smal sti pga., at græs, ukrudt, vildtvoksende træer og hække har overtaget arealerne, hvor vi skulle kunne gå eller cykle. Det har aldrig været så slemt som nu. Ønsker man at konstatere, om det er rigtigt, kan man bare gå en tur på strækningen, og ved samme lejlighed konstatere, at det flyder med alle former for plast-, glas- og metalaffald ind mod de tilstødende naturområder. Den kommunale, eller udliciterede ukrudtsbrænder- og fejemaskine, der engang imellem kører langs med kantstenen, er ikke til megen nytte på oven nævnte problemer. Da man i sin tid fjernede affaldskurvene ved bustoppestederne, troede man da, at affaldet også ville forsvinde. Jeg kan så fortælle, at det ikke er tilfældet. Naturen fungerer nu som skraldespand. Der er 2 affaldskurve tilbage på Gøngehusvejs busstoppesteder.

Måske er der mange vejstrækninger i kommunen, der har lignende problemer, men ikke mange, der er så hårdt trafikalt- og miljøbelastet som Gøngehusvej er på strækningen fra Helsingørmotorvejen til Strandvejen.

Det vil derfor være velkomment med et serviceeftersyn.

Publiceret 07 September 2018 22:00