DEBAT: Er Rudersdal blevet en fattig kommune?

Af Søren Klebak, Medlem af bestyrelsen for Alternativet i Rudersdal

Op til budgetforhandlingerne 2018 jamrer kommunalpolitikerne over, at der skal findes 225 mio. kr. i de kommende fire år for at skabe balance i budgettet. Der bruges store ord f.eks. af Kenneth Birkholm (K): ”Nød lærer også fattig kommune at strukturere og effektivisere” (Rudersdal Avis 04.09.18). Skylden lægges på loven om udligning, som medfører, at der overføres penge fra Rudersdal til socioøkonomisk dårligere stillede kommuner.

Politikernes forslag om løsninger som strukturændringer og effektiviseringer. Det har man gjort i årevis, og det plejer at være andre ord for besparelser, herunder på velfærd.

Kommunens økonomiske situation er imidlertid selvforskyldt og en følge af en meget lav kommuneskat over mange år selvfølgelig hjulpet godt på vej af borgmesterpartiets politiske fæller på Christiansborg, som ikke har kunnet løse problemer med udligningsordningens konsekvenser. Oven i købet er der sat noget op, som nærmest ligner en fælde. Regeringen har kompenseret Rudersdal med 34 mio. kr. Til gengæld må der ikke røres ved skatten de næste år.

”Fattig kommune” siger Kenneth Birkholm (K). Situationen er grotesk, når det er åbenlyst, at befolkningen i Rudersdal hører til de absolut mest velhavende i hele landet og samtidig betaler den laveste skat af alle kommuner.

Den høje levestandard og lave skal giver vores borgere mulighed for at være storforbrugere af forbrugsgoder. Forbrug afspejler sig bl.a. i mængden af husholdningsaffald. Den ligger i Danmark på omkring 760 kg. per indbygger. I Rudersdal var den i 2017 899 kg. Til sammenligning i nærområdet Hørsholm, Fredensborg og Allerød: 779, 792 og 817 kg.

Er der udsigt til, at kommunen lægger sig i spidsen i omstilling til mindre forbrug og grøn omstilling i det hele taget, som er en forudsætning for, at vi også i fremtiden kan leve et godt liv? Sandsynligvis ikke. I stedet siger Erik Mollerup (V): ”Samtidig må vi engagere borgerne til i højere grad selv at tage aktivt medansvar, det kan eksempelvis være inden for klima og miljø” (Rudersdal Avis 04.09.18). Mange tager allerede ansvar og afventer, at det politiske system også gør det.

Publiceret 08 September 2018 22:00

SENESTE TV