DEBAT: Et tisse i bukserne budget?

Af Henrik Hjortdal, forperson i Alternativet

Vores kommune har brug for investeringer i det gode liv. Det gælder boliger, hvor unge, erhvervsaktive, handicappede og ældre kan bo side om side. Det gælder fællesfaciliteter, lys, luft og grønne områder, når der bygges nyt. Det gælder bibeholdelse af byer med hyggelige bykerner, med menneskelige dimensioner og miljø- og ældre- børne- og handicapvenlighed. Det gælder ambitiøse klimaløsninger.

Disse ting er med til at skabe den uhåndgribelige men helt essentielle “sammenhængskraft”, som stadig er et kendetegn ved vores samfund trods stigende ulighed og bøvl med integrationen. Sammenhængskraft kommer imidlertid ikke af sig selv. Den skabes via omtanke hos borgere, foreninger - og hos vore politikere.

Det er her afgørende at kommunen i en ny kommuneplan sætter nye standarder for brug af den meget begrænsede restrummelighed vi har i kommunen. Altså at de ledige arealer planlægges ud fra langsigtede fælles behov og ikke den enkelte grundejers kortsigtede økonomiske interesse.Det gælder også når kommunen selv ejer grunden. Presset på kommunens økonomi må for alt i verden ikke føre til udsalg af fællesskabets værdier til skade for de langsigtede mål.

Lokalplanforslaget for Kajerødskolen varsler her ilde. Når noget sælges til højestbydende skal man passe på: Det betyder på Kajerødskolen overbebyggelse, manglende fællesfaciliteter, dårlige klima- og miljøløsninger. Budget 2019 og kommunens økonomi indebærer derfor en risiko for, at politikerne vælger de kortsigtede løsninger for at skaffe sig størst mulige engangsindtægter ved salg uden tanke for konsekvenserne,

Udsalg af kommunale ejendomme og grunde uden omtanke svarer til at tisse i bukserne. Det luner på kort sigt, men er ubehageligt bagefter. Alternativet mener borgernes ideer og deres kreative løsninger må inddrages på en helt anden måde i budgetprocessen, hvis vi skal undgå et “tisse i bukserne budget.”

Så vi får råd til at varetage fællesskabets behov.

Publiceret 12 September 2018 21:00

SENESTE TV