DEBAT: Er Rudersdal blevet en fattig kommune?

Af Søren Klebak, medlem af bestyrelsen for Alternativet i Rudersdal

I et debatindlæg i Rudersdal Avis har Alternativet givet udtryk for, at kommunens aktuelle budget problemer er selvforskyldte og hænger sammen med, at vi har landets laveste kommunale skatteprocent.

Det skal ses i lyset af, at det er en meget velstillet befolkning vi har i Rudersdal med et tilsvarende stort forbrug af forbrugsgoder.

Kenneth Birkholm kalder i sit debatindlæg Rudersdal for en fattig kommune, men er enig med Alternativet i, at kommunens borgere ikke hører til de fattige. Han oplyser i sit debatindlæg, at borgerne i Rudersdal er blandt de borgere, som målt i faktiske tal betaler allermest i skat til deres kommune.

Han oplyser, at kommunen forventer en skatteindtægt i 2019 på DKK 83.960 pr borger, det vil sige fra spædbarn til olding. Han oplyser ikke, at det beløb er sammensat af kommuneskat, grundskyld (DKK 12.832) og andre skatter (DKK 3.099) Det er alene den lave kommuneskat, som Alternativet forholder sig til.

Derudover fremlægger Kenneth Birkholm det skræmmebillede, at en familie på to voksne og tre børn skal betale DKK 420.000 i skat til kommunen næste år (5x DKK 83960).

Det er helt misvisende. Det er kun de voksne forældre, som betaler skat. Børns ”bidrag” til kommunens forventede skatteindtægt fordeles på alle skatteydere herunder de mange med færre eller ingen børn.

Så den fiktive familie skal betale noget mere end de 2x DKK 83.960, men slet ikke 420.000.

Publiceret 25 September 2018 21:00

SENESTE TV