DEBAT: En særlig indsats for veteranerne

Af Kenneth Birkholm, medlem af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal for Det Konservative Folkeparti

I Rudersdal bor der p.t. 254 veteraner, der har været udsendt i dansk tjeneste i verdens brændpunkter. Dem mener Det Konservative Folkeparti, at der skal gøres en særlig indsats for. I deres budgetforslag har de derfor afsat penge til en ”veterankoordinator”.

”Vi skal hylde de som har tjent Danmark, og vi har som samfund en helt særlig forpligtigelse til, at tage ekstra godt hånd om dem der kommer hjem med ar på sjælen” siger den konservative gruppeformand Kenneth Birkholm, som også er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Kenneth Birkholm fortæller, at forslaget kommer på baggrund af at andre kommuner har indført en lignende ordning og lavet en decideret veteranpolitik, og han mener godt, at man kan samarbejde med dem - herunder dele en kompetent ressource; ”At tage sig godt af vores veteraner er konservativt hjerteblod. Det gøres ikke alene ved at hejse flaget på den årlige Veterandag. Det er i langt højere grad dagligdagen vi skal måles på. Mange andre kommuner har lavet en klar politik og styrket indsats på området, det synes jeg også vi skal. Især når man tænker på, at vi har Beredskabsstyrelsen liggende i Birkerød og Høvelte Kasserne i vores baghave. Vi kan eventuelt samarbejde med nabokommunerne om det.”

En veterankoordinator vil kunne hjælpe tidligere udsendte og deres pårørende med at få skabt sammenhæng og forståelse for tilbud og muligheder. Ligeledes kan en veterankoordinator planlægge forløb der tager udgangspunkt i den enkelte veterans konkrete og individuelle situation.

Kenneth Birkholm forestiller sig, at veterankoordinatoren skal være aktivt opsøgende overfor kommunens veteraner, allerede inden de udsendes, derfor vil det være helt naturligt med et tæt samarbejde med Forsvaret: ”

”Hvis det her skal komme til at fungere, så er det vigtigt, at veterankoordinatoren bliver den direkte indgang til hele kommunen for veteranerne. Han eller hun skal således frit kunne agere på tværs af forvaltningsområder, for at sikre en smidig sagsbehandling til glæde for veteranerne. Det er det der på nudansk hedder at sætte borgeren i centrum”.

Publiceret 28 September 2018 10:00

SENESTE TV