DEBAT: De forspildte muligheders lokalplan

Af Henrik Hjortdal, forperson i Alterntivt i Rudersdal

Det lokalplanforslag for Kajerødgrunden, som nu foreligger, er ikke opmuntrende, hvis man har håbet på, at området skal genskabe noget af det fællessskab i Kajerød, som Kajerødskolen og de to gymnastiksale muliggjorde.

Forslaget er udarbejdet på basis af det bebyggelsesforslag, der bød højest og havde mindst blik på områdets rolles om potentielt samlingspunkt for bydelen. Beligggende mellem store boligselskaber og grundejerforeninger med både erhvervsaktive børnefamilier, ressourcestærke ældre og enlige og ensomme i alle aldersgrupper var der mulighed for at skabe noget, der peger fremad. I stedet er valgt en traditionel rækkehus- og blokbebyggelse.

Der var mulighed for at lave et eller flere bofællesskaber, som kunne rumme handicapegnede boliger, så den grupper inkluderes bedre. Der var mulighed for at lave et fælleshus, som rummede familiefester, møder, gymnastik, yoga, mødregrupper. Det kunne ske i samarbejde med omkringliggende boligselskaber, grundejerforeninger og kommunen. Der kunne etableres en legeplads som kunne samle børn og børnefamilier. Der kunne etableres et foregangsbyggeri, når det gælder miljø-og klimabeskyttelse, fx etablering af solcelleanlæg, valg af bæredygtige byggematerialer, krav om ladestandere til elbiler og om intelligent energistyring.

I stedet har vi fået rent boligområde, uden bofællesskaber, uden fælleshus, uden fællesfaciliteter for Kajerød og uden et højt klima-og miljøniveau.

Særligt kritisabelt er fraværet af fællesfaciliteter til erstatning for de nedrevne gymnastiksale og som kunne have skabt et nyt mødested. Kenneth Birkholm og Axel Bredsdorffs lovede i juni sidste år i et fælles indlæg i lokalpressen at arbejde for fællesfaciliteter på Kajerødgrunden.

Jeg og andre i Kajerød havde håbet at vi skulle bidrage til at realisere noget positivt når lokalplanforslaget kom. I stedet for en foregangsmodel blev det til “de forspildte muligheders lokalplan”. I det lys kan jeg godt se det havde været svært for kommunen at møde borgerne på et borgermøde.

Publiceret 03 October 2018 22:00

SENESTE TV