Nu skal det blive nemmere at være borger med mange forskellige udfordringer, skriver formanden for Erhvervsudvalget i dette læserbrev.

Nu skal det blive nemmere at være borger med mange forskellige udfordringer, skriver formanden for Erhvervsudvalget i dette læserbrev.

DEBAT: Nu skal det blive nemmere at være borger med mange forskellige udfordringer

Af Randi Mondorf (V), formand for Erhvervsudvalget i Rudersdal Kommune

Hvis man som menneske og borger i kommunen er så uheldig at løbe ind i flere forskellige, alvorlige problemer, - så kan det godt være lidt af et tidskrævende forhindringsforløb at få hjælp og støtte fra de forskellige afdelinger i kommunen.

Som politiker, er det ofte I den sammenhæng vi hører om frustrationer fra borgernes side. Det er også tydeligt, at vi ikke altid anvender ressourcerne bedst muligt, fordi der er “for mange kokke”, som ikke altid ved hvad hinanden laver. Vi bruger rigtig mange penge på de her områder, men det er ikke altid de reelt hjælper borgerne.

Da den nye kommunalbestyrelse startede sit arbejde I januar og drøftede hvilke væsentlige ambitioner vi så for den kommende 4 års valgperiode, var et af emnerne: “Hvordan bliver vi bedre til at give borgerne en tværgående indsats, som retter sig mere præcist mod deres behov”. ?

I det nye Erhvervsudvalg, som også har ansvaret for beskæftigelsesområdet, er der et tydeligt ønske om at gøre det nemmere at være borger med mange udfordringer.

Vi skal tættere på: “Een borger, een sagsbehandler, een plan “. Det er iøvrigt også samme takter, der lyder I det seneste beskæftigelsesudspil fra regeringens side.

Nu er de første skridt taget.

Kommunalbestyrelsen har netop besluttet at igangsætte projektet: “Udviklingssporet - Sammen med borgeren”. For hvad vil være mere naturligt end at inddrage borgeren I denne udvikling.

Lad mig give et par eksempler på, hvem det kunne være og hvilke situationer der er tale om.

En enlig mor, der er arbejdsløs og har et handicappet barn. Hun skal idag tale med og have et sagsforløb i mindst 3 forskellige forvaltningsområder, med flere forskellige sagsbehandlere.

Eller en ung mand med psykiske problemer, som ikke har hverken overskud eller indsigt til at vide, hvor han skal henvende sig, for slet ikke at tale om at have kontakt med mange forskellige sagsbehandlere.

Det er utilfredstillende som borger og det indebærer også et overforbrug af kommunale ydelser I forhold til det, der er reelt behov for til at hjælpe borgeren videre med sit eget liv.

Konkret regner kommunen med, at en koordineret, tværgående indsats kan give besparelser på 1 mio. Dkr. I 2019 og 2 mio. Dkr. I 2020. Ud af disse besparelser finansieres lønnen til en koordinator, som skal drive forandringerne igennem, så den nye tværgående indsats bliver den gængse måde at arbejde på.

Vi kigger på lignende måder at arbejde på i udlandet og håber det vil give en mere målrettet indsats og større livskvalitet hos borgerne.

Publiceret 04 October 2018 21:00

SENESTE TV