DEBAT: Folkeskolen er helt gratis

Af Dorte Nørbo, SF, folketingskandidat

Ombudsmanden har netop stadfæstet, at en skole i Jylland handlede forkert, da den krævede, at forældre selv skulle sørge for deres børns it-udstyr til undervisningen. Kommunerne og de enkelte skoler har ifølge ombudsmandens pligt til at oplyse forældrene om, at eleverne kan låne it-udstyr på skolen, og at det er frivilligt, om eleverne selv vil medbringe eget udstyr. I Rudersdal kommune har man også arbejdet med den strategi, at eleverne i 8. og 9.klasse selv skulle medbringe deres eget it-udstyr. Men det er altså med ombudsmandens svar ikke en mulighed. Det fine ved vores folkeskole er, at den er for alle – uanset pengepung. Den er vores fælles fundament i uddannelse og giver os mulighed for at mødes og vokse op sammen på tværs af økonomiske skel og med kendskab til hinanden. Den er i bedste fald med til at ændre den sociale arv og give lige muligheder. Den er gratis, og det er vigtigt, at vi ikke undergraver dette princip. Vi skal holde det princip højt, selvom det kan være fristende pga. kommunale besparelser at overlade nogle udgifter til forældrene. Men det er en glidebane, vi ikke skal ind på. Ikke alle forældre har råd, og jeg ønsker ikke et samfund, som i endnu højere grad end i dag, giver de heldige yderligere forspring i tilværelsen. De kommunale økonomiske problemer skal ikke løses ved at indføre brugerbetaling ad bagvejen i skoler og daginstitutioner. Vi skal håndhæve princippet om plads til alle og ikke gøre det svært for nogle at deltage. Vi skal håndhæve princippet om, at fællesskabet betaler, så vi fortsat har et samfund, hvor vi er forholdsvis lige, og hvor vi kender hinanden.

Publiceret 05 October 2018 21:00

SENESTE TV