DEBAT: Et budget præget af ”ansvarlighed og mådehold”?

Af Jacob Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

Alle budgetpartierne udtrykker glæde over en aflyst nedskæring på skoleområdet. Det falder jo godt i tråd med deres løfter til valget og på folkemødet på Havartigården. I det fremlagte budgetforslag var der skåret 40,7 mio.kr. ned på børne- og skoleområdet i 2019 – en 4% nedskæring. Desværre var det ikke det, som blev aflyst. Det var en planlagt reduktion på skoleområdet på kun 4,2 mio. kr., og først i 2020.

Borgmesteren indledte budgetforhandlingerne med at erklære, at en præmis for deltagelse var, at man accepterede, at der ikke skulle finde nogen skatteforhøjelse sted før 2021, og at kassebeholdningen ultimo 2022 skulle øges til 100 mio. kr. Den eneste måde, hvorpå Rudersdal under disse omstændigheder kan opfylde dette mål, er at skære voldsomt ned på kernevelfærden. Enhedslisten kunne ikke acceptere disse præmisser og måtte forlade lokalet.

Over de sidste fire år er Rudersdals ultimo kassebeholdning reduceret fra +98 mio.kr. til – 157 mio.kr. En reduktion på over 60 mio.kr. om året. Denne reduktion er sket på trods af 4 års kraftige nedskæringer på velfærden. Nu skal velfærdsmodtagerne igennem en ny 4-årig periode, hvor 60 mio.kr. årligt yderligere skal tages fra dem, for at kassebeholdningen kan bringes tilbage til 2013-niveauet.

Enhedslisten er enig i, at bortfald af et statstilskud på 34 mio.kr. i tilfælde af en skatteforhøjelse er urimeligt og et vægtigt argument imod en skatteforhøjelse. Men vi finder det også urimeligt, at byrderne forårsaget af budgetpartiernes uansvarlige økonomihåndtering igennem de sidste fire år skal bæres af de ældre, som på grund af presset på hjemmehjælperne ikke modtager de visiterede timer, og af børnene – færre lærere og pædagoger. Vejer man disse to hensyn op imod hinanden, så finder Enhedslisten, at hensynet til velfærden og børnene tæller mest. Vi er overbevist om, at en gennemsnitsborger også foretrækker en 1% skattestigning, mindre end 200 kr./måned.

Publiceret 08 October 2018 11:35