Debat: Grønt lys for nye boliger i Bistrup

Axel Bredsdorff (L), formand for Byplanudvalget

Nu er der udsigt til, at kommunalbestyrelsen vil åbne for flere muligheder for byggeri på Furesøkolonien, tidl. Ny Bakkegård, på Bistrupvej, som Kbh. Kommune har haft til salg i snart mange år.

Da sagen sidst var oppe, for ni år siden, blev den gældende lokalplan overrulet af et flertal i Byplanudvalget, men nu har Byplan- og Økonomiudvalgene besluttet at give lokalplanen forret, så grunden igen kan anvendes til tæt/lavt byggeri eller etagebyggeri i max 2 etager og en bebyggelsesprocent på 25.

I den nuværende Kommuneplan er de tre oprindelige længer bevaringsværdige, så hovedhuset må ikke rives ned og længerne skal fastholdes, så der fortsat er et attraktivt gårdrum – derimod kan de øvrige bygninger på grunden fjernes. Byplanudvalget har tillige lagt vægt på, at det store haverum og den meget markante beplantning foran hovedbygningen skal bevares, mens nybyggeri kan placeres ud mod Plantagevej og mod nord, vest for selve gården, og på at vejadgangen skal fastholdes fra både Bistrupvej og Plantagevej. Der er således lagt op til et fint tilpasset byggeri med plads til 18-20 boliger og med gården som fælleshus.

Både personligt og politisk håber jeg, at en eller flere af de mange, meget aktive bofællesskabsgrupper, jeg har været i kontakt med, vil byde ind og kan løfte denne opgave, og på den måde bidrage til mangfoldigheden i vores boligudbud i Rudersdal. Og skulle der komme flere børn til i denne del af kommunen, vil det bestemt være glædeligt.

Publiceret 21 October 2018 08:00