Hvorfor køber kommunen ikke elbiler, spørger Søren Klebak i dette læserbrev.

Hvorfor køber kommunen ikke elbiler, spørger Søren Klebak i dette læserbrev.

Debat: Hvorfor køber kommunen ikke elbiler?

Af Søren Klebak, medlem af Alternativet i Rudersda, Rude Vang 20, 2840 Holte

Økonomiudvalget i Rudersdal har på et lukket dagsordenspunkt besluttet at sende nyanskaffelse af tjenestebiler i udbud i september/oktober. Det vides ikke, hvor mange biler, det drejer sig om, og hvilken konkret beslutning, der er truffet. Men for den del, der vedrører bilparken i hjemmeplejen – som ved sidste nyanskaffelse for 4 år siden omfattede 60 biler - har oplægget været, kommunen ud af fire muligheder for motor: benzin, el, hybrid, plug-in hybrid, valgt hybridbiler som erstatning for benzinbiler.

Det er ud fra et klimaperspektiv den næst dårligste løsning. Hybridbiler kører ganske vist delvist på el, men er helt overvejende benzindrevne. Argumentet for ikke at vælge den optimale løsning – elbiler – er, at udskiftningen ville koste tre millioner mere end budgetteret. De tre millioner fremkommer ved en højere anskaffelsespris, højere serviceudgifter, anskaffelse af ladestationer og biler, der i perioder er passive grundet opladning.

Her er en situation, hvor kommunen virkelig kunne gøre en forskel og samtidig vise vejen for os borgere. Men tre millioner. Nej altså. Især er det kritisabelt, at opførelse af ladestationer er en negativ faktor i dette regnskab. Det indikerer, at kommunen heller ikke på sigt har tænkt sig at anvende elbiler.

Hvis politikerne virkelig forstår klimaproblemets alvor og vil gøre noget for at forebygge klodens opvarmning, så koster det her og nu. Omkostninger som i omfang ikke vil være til at få øje på i sammenligning med omkostningerne for de næste generationer ved en klimakatastrofe. Rudersdal har til forskel fra en række nabokommuner ikke noget langsigtet mål for reduktion af CO2 udledningen. Alternativet har til budgetforhandlingerne fremsat forslag om en reduktion på 40 % i 2030. Men man kan forestille sig, at et hvert nyt initiativ til et kommunalt bidrag til imødegåelse CO2 udledningen vil blive afvist med henvisning til at budgettet er i ulave.

I den aktuelle situation bør kommunen vende skråen og vente på, at et energiforlig på Christiansborg inden for den nærmeste fremtid vil gøre elbilerne billigere i anskaffelse.

Publiceret 24 October 2018 16:00