Debat: Robuste børn i fremtidens skoler i Rudersdal Kommune

Hanne Mikkelsen, Fuglesangsvej 34, 3460 Birkerød

I Rudersdal Avis 30.oktober oplyser formanden for Børne- og Skoleudvalget, at der er en ny skolestruktur på vej i Kommunen. Der er oprettet et udvalg, som skal lave en ny model for den samlede skolestruktur i Kommune. Ifølge formanden ønsker Kommunen nemlig ”en mere robust skolestruktur” med ”robuste skoler” og ”en robust klassedannelse gennem hele skoletiden”. Dette ”skal medvirke til en realisering af Rudersdal Kommunes ambitiøse mål i Børne- og ungepolitikken”

For nu at være mere sikker på, hvad disse ambitiøse mål går ud på, har jeg slået ordet ”robust” op i Nudansk Ordbog, hvor det fremgår, at ordet betyder ”hårdfør” og ”tåler belastning”.

Undskyld Daniel! Du har skrevet en grundig artikel, men jeg lader mig generelt irritere over de konstant anvendte politisk korrekte udtryk, som i bedste fald er indholdsløse.

”Robust” er et sådant ord. Og jeg vil frygte en robust skole for der vil være risiko for, at kun de i forvejen robuste elever vil kunne klare sig i den omtalte nye robuste skolestruktur.

Publiceret 02 November 2018 16:00