Åbent brev til kommunalbestyrelsen om FN´s Verdensmål

Axel Bredsdorff, formand for Byplanudvalget og på vegne af Lokallisten

For godt en måned siden spurgte en borger i avisen: ”Hvordan arbejder Rudersdal med FNs Verdensmål?”. Hvis det var mig, der var borgmester ville jeg have svært ved at svare kvalificeret på dette spørgsmål, for det er i hvert fald ikke noget der fylder meget på den politiske dagsorden. Jo, bevares – vi sørger for at tænke og skrive ”mangfoldighed”, ”bæredygtighed”, ”biodiversitet” og ”klimamål” ind i diverse sammenhænge i nogle af fagudvalgene, men sådan en mere systematisk tilgang til verdensmålene oplever vi ikke.

Da vi rejste sagen for godt et år siden, enedes vi om at sætte det på dagsordenen på det første kommunalbestyrelsesseminar i januar og her fik vi også et oplæg fra Kommunernes Landsforening om sagen. Men blev vi meget klogere? Uden at være alt for uhøflig var det meste en ”sang fra de varme lande”. Og siden har vi ikke talt sammen om hvad kommunen kan gøre.

Nu er det så heldigt at der siden er mange kommuner der kommet godt i gang: nogle kommuner forlanger at alle sager der forelægges politisk skal forholde sig til spørgsmålet: hvordan påvirker vores beslutning i denne sag verdensmålene? Andre kommuner arbejder med at engagere borgerne som ambassadører for en anden livsform og en ændret adfærd. Andre kommuner har udpeget særlige temaer inden for verdensmålene, som de vil fokusere på (fx børn og unge). Og sådan kunne der nævnes mange gode eksempler. Kommunernes Landsforening har garanteret samlet op på de mange enkeltstående erfaringer, så her kan vi jo få inspiration.

Vi er også lige nu i gang med at lave en ny Planstrategi. Kunne man forestille sig at inden for de fem temaer vi har udvalgt, at der her blev tænkt i hvordan disse temaer kan bidrage til komme verdensmålene nærmere?

Vi synes under alle omstændigheder at det er på tide at vi tager fat igen og får diskuteret hvordan vi mere bevidst forholder os til FNs verdensmål. Forandringer kommer ikke af sig selv – og sammen med borgerne kan vi kommer rigtigt langt

Publiceret 09 November 2018 11:00