Debat: Svar til åbent brev

Erik Mollerup (V), viceborgmester

Kære Axel Bredsorff og Lokallisten

Tak for det åbne brev til kommunalbestyrelsen og pressen om Rudersdal og FN´s verdensmål.

Som du ganske rigtigt skriver har en samlet kommunalbestyrelse på et seminar givet hinanden håndslag på, at FN’s verdensmål skal tænkes ind i vores arbejde.

Som formand for Byplanudvalget og medlem af såvel Miljø- og Teknikudvalget, som Økonomiudvalget kunne du jo benytte de fora til at bringe FN´s verdensmål på dagsordenen i stedet for at vi skal skrive om det til hinanden når nu der ikke forligger en uenighed.

Særligt når vi arbejder med de langsigtede planer og politikker er det vigtigt at vi bliver bedre til at tage hånd om det. Og det vil da, som du og Lokallisten nu selv er kommet i tanke om, være rigtig klogt at tænke FN´s verdensmål ind i Planstrategien, som vi netop nu er i gang med at formulerer. Økonomiudvalget har defineret overskrifterne, så lad os sammen fylde indholdet i.

Jeg syntes nemlig ikke at ansvaret for arbejdet med FN´s verdensmål alene ligger hos Borgmesteren – det har vi alle i kommunalbestyrelsen et ansvar for!

Publiceret 09 November 2018 14:00

SENESTE TV