Debat: Fakta om hjemmeplejen i Rudersdal

Kenneth Birkholm (K), 2. viceborgmester, formand for social- & sundhedsudvalget

Jacob Jensen (Enhedslisten) skriver 29/10 et debatindlæg om ”stressende arbejdsforhold i hjemmeplejen”. Jacobs beskrivelse af Rudersdals hjemmepleje er meget langt fra den virkelighed jeg oplever. Jeg blev derfor rigtig glad for at læse Inge Nøhrs indlæg omkring hende og hendes mands positive oplevelse af Rudersdals medarbejdere og ældrepleje.

Jacob Jensen har ret i, at borgerne i Rudersdal Kommune skal modtage den hjælp og pleje, der passer til den enkeltes behov. Jeg ved, at det er det fundament, som hjemmeplejen hver dag med stolthed arbejder udfra. Det er også hele målet med, at sætte borgerne og borgernes behov i centrum - samtidig med at medarbejderne sættes fri.

Jeg vil nævne, at hjemmeplejen i Rudersdal organiserer arbejdet omkring den enkelte ældre i tæt samarbejde med både den ældre og dennes pårørende og kommunens visitationsafdeling. Længden på de enkelte besøg varierer meget, og afhænger af de konkrete problemstillinger, som skal løses hos den enkelte. På den måde kan nogle besøg vare 75 minutter og andre 20 minutter.

Hvis der opstår problemstillinger hos en borger, som kræver mere tid, øger hjemmeplejen tiden hos borgeren. Hvis behovet efter en 14 dages periode fortsat er tilstede, tages der kontakt til visitationsafdelingen for at få ændret selve visitationen hos borgeren.

Det er også relevant lige at nævne, at borgerne visiteres til at få udført en opgave og ikke til et antal minutter. Derfor er det ikke korrekt, når Jacob Jensen skriver, at der er nogle borgere, der snydes for minutter.

Det er ganske simpelt ikke korrekt, når Jacob Jensen skriver, at vi ikke forsøger at imødekomme borgerens ønske om at få besøg af de samme hjemmehjælpere. Hver dag arbejder planlæggerne i hjemmeplejen ud fra præmissen om, at der skal færrest mulige hjælpere i den enkelte borgers hjem. Men hos borgere med mange besøg hen over døgnet, vil der naturligvis være forskellige medarbejdere i hjemmet i løbet af en uge. Derfor nedsætter hjemmeplejen sundhedsfaglige teams omkring den enkelte borger, så den medarbejder, som varetager et besøg, har kendskab til borgerens behov.

I planlægningen er der lagt køretid ind i hvert besøg. Behovet for køretid reguleres efter, hvor i kommunen næste besøg ligger. Hvis en medarbejder skal køre fra Birkerød Midtby til yderste del af Ravnsnæs, lægges der mere køretid ind, end hvis næste besøg er i nabohuset. Derfor er det ikke korrekt, at der som en standard lægges 5 minutter ind.

Jeg ved ikke, hvilke kontrollanter Jacob Jensen henviser til, men selvfølgelig er hjemmeplejen i Rudersdal underlagt de samme eksterne tilsyn som landets øvrige kommuner.

Jeg er glad for, at hjemmeplejen i år – og i de kommende år - har fået del i den pulje, der hedder ’Bedre bemanding’. Det betyder konkret, at medarbejderne i hjemmeplejen får mere tid til fagligt at reflektere over og koordinere komplekse borgersager, og at der er i aftenvagten er indlagt mere tid til akutkald. Tilsvarende er jeg glad for, at hjemmeplejen også i 2019 har fået del i midler fra regeringens værdighedspulje.

Publiceret 11 November 2018 10:00

SENESTE TV