Debat: Svar til 'Stressende forhold i hjemmeplejen'

Anika Rée (V), kommunalbestyrelsesmedlem og næstformand i Social og sundhedsudvalget

Lad mig først hjælpe læserne til at forstå sammenhængen i nogle af de udsagn du kommer med. Du skriver rigtig nok, at antallet af 80+ årige stiger, men antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp er faldet. Det skyldes, at gennemsnitsalderen for hvornår man første gang modtager hjemmehjælp stiger. I 2017 var gennemsnitsalderen for ny-visiterede hjemmehjælp-modtagere 81,8 år mod 80,8 år i 2016.

Det skyldes, at vores borgere er friskere og sundere end tidligere. I mine øjne er det positivt og ikke noget, der skal gøres til et problem. Til gengæld stiger de gennemsnitlige visiterede timer af hjemmehjælp fra 3,8 timer til 3,9 timer. Tallene kan læses af budgetforslag for 2019.

Du mener, der er for få varme hænder, og nævner at “kontrollanter” er med til at stresse medarbejderne. En af de kontrolinstanser vi har, kalder vi kvalitetstilsyn, og det er en lovbestemt aktivitet. I hjemmeplejen betyder det, at vi hvert år besøger min. 60 borgere, der modtager hjemmehjælp fra kommunen eller en privat leverandør. I 2017 blev der gennemført 62 uanmeldte besøg, hvor der blev gjort observationer og borgeren blev spurgt ind til kvaliteten af den hjemmehjælp, de modtager.

For den kommunale hjemmepleje var tilfredsheden:

- 100 % for personlig pleje

- 93 % for hjælp til ernæring

- 94 % for rengøring

- 100 % for tøjvask

Rapporten kan læses på kommunens hjemmeside under social- og sundhedsudvalgets dagsordner i marts 2018.

Jeg mener kun, vi kan være stolte af den hjemmepleje vi har, og det synes jeg også alle tal viser.

Hjemmeplejen yder en fantastisk indsats som vores borgere sætter stor pris på. Derudover gør vi meget fra politisk side for at give medarbejdere og borgere de bedst mulige forhold, ved at gå nye veje, som kan give os mere værdi for pengene. Det drejer sig blandt andet om etablering af et frikommune-forsøg med et Akutteam, som arbejder for at forhindre unødige indlæggelser, som både er hårde for borgeren og dyre for kommunen. Samtidig er vi igang med en omstrukturering af området, som skal give medarbejderne ude hos borgerne en større handlefrihed, flere beføjelser og mere ansvar. Altsammen noget, der skal give vores borgere en bedre service og vores medarbejdere et mere tilfredsstillende arbejde.

Så jeg kunne godt ønske mig, at høre præcist, hvad Enhedslisten vil gøre anderledes udover, at sætte skatten op i en situation hvor vi pga udligningsordningen - i bedste fald - kun får lov at beholde ca. 60 % af indtægten?

Publiceret 12 November 2018 10:00

SENESTE TV