Debat: Fed kommune at bo i

Michael Olesen, Hegnsvej 58, 2850 Nærum og Karsten Ive, Birkerød

Jeg var til planstrategimøde for den grønne og blå natur i Rudersdal forleden (torsdag den 8. november). Mødet var indkaldt og tilrettelagt af Miljø og Teknikafdelingen og foregik på det flotte Nærum Gymnasium. Formålet var at fremlægge kommunens visioner og planer for natur og miljø i Rudersdal, og samtidig høre borgernes synspunkter og ideer inden for dette område.

Vi bor et uhyre priviligeret sted med mere end dobbelt så meget natur som gennemsnittet for landet. Så hvad mere skal der siges? Kommunen er tilsyneladende ikke i tvivl og har helt øjnesynligt ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene. Til mødet stillede således tre udvalgsformænd, kommunaldirektør, ledere og medarbejdere fra de tre afdelinger Miljø og Teknik, Byplan og Kultur og Fritid op til spørgsmål og kommentarer.

Super spændende og inspirerende at høre både kommunens og de fremmødtes tanker, om hvordan man yderlig kan styrke biodiversitet, klimatilpasning og adgangen til naturen i Rudersdal. På en række områder mærker man kommunens oprigtige bestræbelser på at fremme borgerindflydelse og demokrati i kommunen. Troligt stilles op til foreningslivets mange arrangementer (grundejerforeningernes årsmøder, Naturfredningsforeningens affaldsindsamling og naturgenopretningsprojekter, borgerinitiativer med stier og anden benyttelse af naturen, friluftsliv og meget mere). Hertil kommer den årlige Folkemødedag på Havartigården og debatmøder om lokalplaner og byudvikling.

Det efterlader en følelse af medejerskab og -ansvar for kommunens udvikling, som man kan være stolt af. Tak til alle jer gæve kommunefolk – folkevalgte og ansatte - for jeres arbejde med at styrke en lokal kultur præget af medindflydelse, ansvar og sammenhold.

Publiceret 18 November 2018 09:00

SENESTE TV