Debat: Andelen af pædagoger er hævet i Rudersdal

Daniel E. Hansen (V), formand for børne- og skoleudvalget

I forlængelse af artiklen i Rudersdal Avis 20/11 om pædagogernes uddannelsesniveau her i kommunen er jeg helt enig med Mogens Christoffersen (VIVE) og Agi Csonka (Villum Fonden) i, at personalets uddannelse er af meget stor betydning for børnenes udvikling. Jeg er også helt enig med BUPL i, at det er vigtigt at ansætte uddannede pædagoger.

Derfor har vi også i Rudersdal - i årevis - arbejdet for at forbedre pædagogprocenten, der af flere omgange er øget til nuværende niveau.

Ved kommunesammenlægningen i 2005 lå pædagogprocenten på ca. 50 %. Den er gradvist øget gennem årene, så der i dag tildeles lønsum til 68 % pædagoger og 32 % pædagogmedhjælpere. Rudersdal ligger derfor - i modsætning til hvad der fremgår af artiklen - over landsgennemsnittet.

I artiklen i Rudersdal Avis anføres det, at pædagogprocenten i Rudersdal er 55 %. Det er forkert. De kommunale børnehuse i Rudersdal havde i september måned i år en pædagogprocent på mellem 65 % og 68 %, alt efter om man tæller ledergruppen med. Der var i september ansat 291 pædagoger og ledere samt 137 pædagogmedhjælpere.

Publiceret 21 November 2018 15:00

SENESTE TV