Debat: Endelig mulighed for import af råstoffer

Randi Mondorf (V), medlem af Regionsrådet og Miljø- og Klimaudvalget, Region Hovedstaden og medlem af kommunalbestyrelsen, Rudersdal

Mange Rudersdal borgere har sikkert glædet sig over miljøministerens endelige stop for nye udvindingstilladelser til sandsugning I Øresund. Det er vi mange, der er glade for.

Så hvordan hænger mine 2 overskrifter sammen ? Når råstoffer ikke længere kan hentes I havbunden under Øresund ud for bl.a. Vedbæk og Skodsborg, - så skal de hentes et andet sted. Det skal de, fordi der er en intens byggeaktivitet i Region Hovedstaden, som har brug for store mængder sand og grus – både til vores private og offentlige byggerier.

Så hvor skal de hentes i Danmarks geografiske mindste, men mest befolkede region ? I Venstre mener vi ikke de skal hentes i nogle af de enestående naturområder vi har. Og vi så da også gerne, at allerede givne tilladelser ikke var attraktive at udnytte kommercielt, længere. Derfor har vi netop i går stillet og fået vedtaget et forslag i Regionsrådet om at kigge på mulighederne for at importere en del af forbruget. Den mulighed åbner miljøministerens svar i folketinget også op for, - så tak for det !

Naturligvis er det ikke den mest CO2 venlige løsning og det bliver en afvejning, hvor langt det er ønskeligt at gå ad den vej og hvad der er kommercielt bæredygtigt.

Nu skal forslaget indgå i den samlede råstofplan. Her vil jeg fokusere på et fortsat udviklingsarbejde med genbrug af råstoffer, herunder opgradering af genindvundne byggematerialer. Det er også vigtigt at finde en fornuftig balance I forhold til CO2 regnskabet og evt. Etiske dilemmaer som krav til gravesteder I udlandet.

Og så skal vi fortsat presse på for at få en national råstofstrategi og en revurdering af afgiftsstrukturen.

Publiceret 22 November 2018 14:00

SENESTE TV