Debat: Vedbæk Garden bliver Folkeoplysning - og tager kulturpengene med

Mona Madsen, medlem af kommunalbestyrelsen for Lokallisten

For 4 år siden var jeg for første gang med til i Kultur- og fritidsudvalget at fordele kulturelle tilskud, og der var mange ting i forvaltningens indstillinger, jeg glædede mig til at kunne ændre - bl.a. det at Vedbæk Garden fik så uforholdsmæssigt stor en del af tilskudsbudgettet.

Det lykkedes ikke. Tværtimod lykkedes det den daværende formand, Daniel E. Hansen (V) at skaffe flertal for en 4-årig aftale, som sikrede garden et årligt beløb på 200.000 kr. + 100.000 ekstra i 2015 til nye uniformer.

Nu i år er den binding endelig udløbet, og udvalget har fået ny formand. Men en ny løsning blev opfundet til lejligheden: Hvis vi nu flytter dem over til Folkeoplysningsudvalget, kan de få instruktørtilskud. Ganske vist kan det højst give 77.000 kr. årligt - men hvis vi nu siger, at Vedbæk Garden ligner børneteaterforeningerne Limenas og Teatermejeriet, kan Kulturudvalget som afskedsgave beslutte at give dem en særordning på 100.000 kr. ekstra med i købet. (Sådan en særordning har Folkeoplysningsudvalget ikke lovlig mulighed for at lave, så derfor skal det være Kulturudvalget...)

Således var indstillingen, at Vedbæk Gardens 31 piger med i overflytningen skulle have 177.000 kr. ud af de i alt 476.000, som i år var afsat til driftsstøtte for alle Rudersdal Kommunes kulturelle foreninger! Og for at give Garden tryghed, skulle det gælde for de næste 3 år, mens alle andre må søge år for år.

Jeg synes faktisk, det kan være en god idé at flytte Vedbæk Garden til Folkeoplysningsområdet, hvor de kommer i selskab med spejdere og andet ungdomsarbejde.

Men for mig at se ligner Garden mere musikskoleaktivitet end teater, og hvis man ser på tildelinger til de andre områder, er der ingen, som får tilskud til uniformer eller instrumenter, endsige får trygheden ved at være sikret et fastlagt tilskud i flere år frem. Og hvis vi overdrager en forening til Folkeoplysningsområdet, må vi også lade Folkeoplysningsudvalget beslutte niveauet for støtte ud af udvalgets midler. Så kan vi bagefter se, om de har brug for at få kulturpenge overført...

Flertallet i Kultur- og fritidsudvalget var desværre uenige med mig og valgte at stemme ja til den foreslåede model. Til gengæld for kommunens generøse tildelinger kan man så også fremover gratis få pigegarden til at optræde ved kommunale, festlige lejligheder.

Det minder lidt om de sager, hvor kommuner giver store bidrag til sportsklubber og til gengæld får gratis VIP-billetter - Det er måske lovligt, men det er I hvert fald ikke en særlig transparent økonomi.

Jeg mener, at kommunen, ligesom andre købere af gardens ydelser, skal betale for hver enkelt optræden, og dermed også tage konkret stilling til, om den er pengene værd.

Publiceret 30 November 2018 14:00