Debat: Klima-overbudspolitik på rådhuset

Preben Bille Brahe, cand. Polit og medlem af DF, Frydenlundsvej 59, 2950 Vedbæk

Frydenlundsvej 59

Flere forskellige partier og debattører har her i Rudersdals Avis givet udtryk for, at Rudersdal Kommune skal gøre mere for at implementere FNs 17 verdensmål for klima.

Men det er ikke en kommunal opgave at sidde og tygge politiske aktstykker fra FN igennem, og alle Danmarks 100 kommuner skal ikke implementere hver sin version af FNs verdensmål.

Det er regeringens opgave, der efterfølgende vil blive omsat til direktiver, mål og rammer til kommunerne.

SF forestiller sig, at Rudersdal Kommunes klimapolitik selvstændigt kan få en indflydelse på jordens klima. Det er umådeligt naivt.

Uanset hvad Danmark, eller for den sags skyld Rudersdal Kommune gør, vil det aldrig få en målbar effekt på verdens klima. Dertil fylder Danmark simpelthen for lidt.

For Rudersdal Kommune betyder klimaforandringerne først og fremmest, at kommunen skal forberede sig på stigende regnmængder og grundvandstand og stigende vandstand i Øresund. Det betyder, at kommunen skal afsætte flere penge til kloak og spildevandsområdet for at håndtere de stigende vandmasser, og at kommunen skal afsætte flere penge til kystsikring.

Derudover kan kommunen med fordel oprette et beredskab, som kan komme stormflodsramte grundejere til hjælp og andre, som må blive ramt af indtrængende vand.

Publiceret 02 December 2018 08:00

SENESTE TV