Debat: Hvad har de gang i her på Bellisbakken?

Jane Rasmussen, Bellisbakken 6, 3460 Birkerød

Her på Bellisbakken i Birkerød er der startet en renovering af vores almene boliger. Der skal laves omfangsdræn og et ventilationsanlæg på vores tag grundet fugt og skimmelsvamp.

På beboermødet 9.oktober fik vi oplyst, at vores udestuer, overdækkede terrasser mm., skal fjernes. Fordi Rudersdal Kommune KRÆVER det. Er dette okay?

Det mener jeg og mange af mine medbeboere på Bellisbakken ikke.

Driftsforretningsfører fra Boligkontoret Birkebo oplyser i en mail 11. november 2018:

"Siden 2012 er der løbende sket lovliggørelse ved fraflytning og ansøgninger om sekundært byggeri som har været tilsendt Rudersdal kommune, og før dette er godkendelser sket i god tro, og næppe med den tanke at der årtier efter skulle ske nødvendig renovering."

Fra 1989 er der givet tilladelse til at opføre sådanne bygninger fra Kommunen og Birkebo.

Man kan så stille sig selv det spørgsmål om Birkebo, har glemt dette dokument fra 1989, hvor ansøgningerne er blevet godkendt og endda efter en designerplan. Har Birkebo glemt at sende beboernes kvitteringer videre?

Hvorfor har Birkebo ikke oplyst beboerne om denne godkendelse? Hvad var proceduren så mellem 1989-2012 og frem til nu?

Boligselskabet Birkebo har opgivet ukorrekte oplysninger til Rudersdal Kommune om brugen af sekundære bygninger i forbindelse med renoveringssagen.

Gennem aktindsigt har jeg fra Byplansudvalgets møde 3. oktober 2018 læst, at Birkebo har oplyst til Kommunen, at der er inddraget sekundære bebyggelser til beboelse i form af:

40 ulovlige udestuer, 60 ulovlige overdækkede terrasser, samt at der er 80 ulovlige indgange. Hvad mon der menes med dette? Mig bekendt er der kun en hoveddør.

90 ulovlige udhuse. Mener de koksrummet?, som faktisk er et fyrrum, som altid har været bygget sammen med huset. Vores huse er opført med et koks/fyrrum. Rudersdals Kommune har nu indregnet dette rum på 15 kvm., som værende en sekundær bygning, dette efter 59 år. Hvordan kan det ske?

Boligselskabet Birkebo Afd. 2 Bellisbakken skriver 13. januar 2017 til Rudersdals kommune.

"Derudover vil der blive foretaget en vurdering af det eksisterende byggeri, hvor sekundære bygninger uden byggetilladelse/kvittering for anmeldelse af byggearbejde fjernes. Såfremt der er sekundære bygninger, der kan lovliggøres, vil der fremsendes ansøgning herom i forbindelse med renoveringen og lovliggørelsen vil således være afsluttet i 2020/2021."

Ja, det vil jeg da mene at der kan. Indtil nu er der fundet over 31 byggetilladelser som er godkendt - og jeg er slet ikke færdig endnu!

Skal det så forstås, at Birkebo har besluttet, at man ved renoveringen nedriver alle vores sekundære bygninger, selvom beboerne har opført dem efter en ”designerplan” fra 1989?. Og mon Birkebo har husket, at give Rudersdals kommune de kvitteringer, som de selv har givet til beboerne?. Det ville være rart af vide.

Publiceret 17 December 2018 16:00