Debat: Det foregår der på Bellisbakken

Bent Nielsen, formand for Boligselskabet Birkebo

Som beboervalgt formand for Boligselskabet Birkebo, har jeg den største forståelse for de gener og frustrationer en nødvendig renovering af selskabets boliger kan medføre for den enkelte beboer og ikke mindst for mig selv som beboer.

Men som formand for Boligselskabet har jeg også ansvaret for at selskabets boliger er sunde og gode boliger, der også kan genudlejes om 20 år. Jeg vil ikke komme med lang redegørelse, men blot opridse de udfordringen, der er i afdelingen.

Der er p.t. anvendt over 20 millioner på hidtidige udbedringer og der skal fortsat anvendes 166 millioner på renoveringen, og her har Boligselskabet Birkebo, Landbyggefonden og Rudersdal kommune medvirket til finansiering, der giver beskeden huslejestigning. og mindre huslejestigning såfremt afdelingen selv skulle have finansieret de over 20 millioner uden at have løst indeklimaproblemer.

Rudersdal kommune har ønsket at bebyggelsen efter renoveringen fremstod mere i tråd med den oprindelige byplansvedtægt og har som tilsynsmyndighed stillet krav til afdelingens fremtidige udtryk, hvilket kombineret med selve renovering har givet udfordringen i forhold til de mange udestuer, garager, skure og andre tilbygninger.

Kommunen har indtil videre meldt ud, at der på grunden kan opføres 30 m2 sekundært byggeri, hvoraf fyrrum/koksrum alene står for op til 15 m2, hvilket efterlader 15 m2 til andet sekundært byggeri. Boligselskabet Birkebo har argumenteret for at fyrrum/koksrum skulle tælle som del af boligen, men Rudersdal kommune fastholder, at fyrrum/koksrum byggeteknisk og definitionsmæssigt tæller som sekundært byggeri.

Selskabet er i dialog med Rudersdal kommune omkring fremtiden for sekundært byggeri, og så snart der foreligger politiske afklaring melder Boligselskabet ud omkring plan for eventuel genopførelse og de økonomiske konsekvenser for den enkelte beboer.

Men vigtigt igen at understrege at forudsætning for kommunal økonomisk støtte er den påbegyndte og nødvendige renovering, og det har beklageligvis den konsekvens at godkendt og ikke godkendt sekundært byggeri nedtages for at gøre plads til renovering af tag, opsætning af stillads, etablering af dræn, sokkelisolering og den nødvendige plads for entreprenør – og ja, under hensyntagen til den økonomi og det projekt som såvel Landsbyggefonden som Rudersdal kommune har valgt at støtte.

Bag Boligselskabet Birkebo står beboervalgte beboere, som mig , der som formand for Boligselskabet Birkebo har fuld fokus på den enkelte beboere og nabo,, men forudsætningen for den økonomiske støtte er boligens tarv, og så gør jeg sammen med afdelingsbestyrelsen og formand Stig Hansen det bedste vi kan for at sikre et godt sekundært byggeri efter renoveringen, således at afdelingen også fremover vil være et godt sted at bo for alle.

Publiceret 18 December 2018 09:00