Modelfoto: Mostphotos

Modelfoto: Mostphotos

Debat: Hvor er den brede debat om skolestrukturen blevet af?

Kirsten Stilling, Rolighedsvej 11, 3460 Birkerød og Keld Stattau, Biskop Svanes Vej 66D, 3460 Birkerød, begge medlemmer af Lokallisten

Det er ikke meget, man i det offentlige rum hører fra arbejdet i det såkaldte § 17 stk 4 udvalg, som har til opgave at se på skolestrukturen i kommunen - ud fra en politisk dagsorden om, at alle områder i kommunen skal reducere bygningsmassen med 10 %, og ud fra en prognose, der siger, at elevtallet vil falde i de kommende 10 år. Så dette indlæg kan forhåbentlig give anledning til mere debat om sagen.

Ifølge oplægget til § 17.4 udvalgets arbejde, er det samlede elevtalsfald på ca. 200 - i HELE kommunen. Skal dette relativ lille tal virkelig være argumentet for, at der lukkes skoler i et eller flere lokalområder i vores kommune ?? Er det virkelig sådan forældrene til nuværende og kommende elever i skolevæsenet ønsker det ??- og er det mon det, der får børnefamilier til at vælge Rudersdal som tilflytningskommune ?? - tilflyttere, som vi har så meget brug for i netop de kommende 10-15 år !!

Når vi læser oplægget til § 17,stk 4 udvalget står der skolelukninger mellem linjerne på stort set alle sider. De mange tal og økonomiske oversigter peger for det meste i retning af "større er bedre og billigere". Kommunen lader i øjeblikket skoleledere dække ledelsesopgaven på flere skoler ved ledige stillinger. Det er ikke rimeligt at ansætte nye ledere, når der alligevel skal nedlægges skoler, lyder argumentet på de indre linjer. Det er jo selvfølgelig forfriskende ærligt, men er det også rimeligt, at facit for skolestrukturdebatten på den måde er givet på forhånd ??

Men der er andre veje end bare at nedlægge skoler i kommunens lokalområder, som vil betyde tab af lokalidentitet og oplevelse af tilhørsforhold til sin kommune ?? Vi vil gerne opfordre til, at §17.4 udvalget sikrer en langt bredere inddragelse af borgere i det, der er det næste årtis vigtigste politiske spørgsmål for Rudersdal Kommune. Gør også debatten til andet og mere end "bare" et spørgsmål om antal af skoler i kommunen. Der er også brug for en mere generel skolepolitisk diskussion om, hvilke værdier og mål, der skal være grundlaget for vores folkeskole.

Start for eksempel den bredere inddragelse af forældre med at høre hvilke tanker, man gør sig i alle forældreråd og institutionsbestyrelser. Her kan man høre de holdninger, bekymringer og overvejelser de kommende forældre til skolebørn gør sig. Det er en væsentlig stemme at få med, når skolestruktur og skolepolitik skal fastlægges årtier ud i fremtiden.

Publiceret 19 December 2018 14:00

SENESTE TV