Debat: Skilte fjernes i 'skilteskoven'

Janni Elkjær, projektleder hos Teknik og Miljø i Rudersdal Kommune

Den pågældende type skilt skal informere fodgængere, der kommer fra sidevejene til Frydenlundsvej om, at de nu går ud på en fællessti, hvor der også kommer cyklister.

Umiddelbart vurderede vi, at det var nødvendigt med to skilte hvert sted, men efter at have kigget på forholdene igen må vi konkludere, at et enkelt skilt er tilstrækkeligt.

Derfor fjerner vi i dag tre af skiltene, så der kun er et enkelt skilt hvert sted til at markere fællessti for gående og cyklister.

Publiceret 20 December 2018 14:00