Debat: Bred debat om ny skoletruktur

Daniel E. Hansen (V), formand for børne- og skoleudvalget

Kirsten Stilling (L) og Keld Stattau (L) skrev før jul læserbrevet 'Hvor er den brede debat om skolestrukturen blevet af', som jeg her vil knytte et par kommentarer til.

Der er allerede iværksat en bred involvering af skolebestyrelser og medarbejdere, idet der er nedsat et Opgaveudvalg (17.4 udvalg), der skal se på den fremtidige skolestruktur.

Blandt andet som følge af en eksisterende overkapacitet på kommunens skoler svarende til 1.500 elever.

Udvalget består af politikerne fra børne- og skoleudvalget, én repræsentant fra hver skolebestyrelse, repræsentanter fra DLF, BUPL og skolelederne samt elevrepræsentanter.

Der er fuldstændig åbenhed om udvalgets arbejde. Dagsordener, bilag mv. er offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Udvalget har afholdt en række møder i løbet af efteråret og skal - efter yderligere møder - til foråret aflevere en indstilling til politisk behandling. Forinden bliver der naturligvis mulighed for både at høre mere og blive hørt. Blandt andet på en stor konference 17. januar, der snart annonceres nærmere.

Så en mere bred og grundig debat kan man vel ikke forestille sig.

Processen er sat i gang med støtte fra alle kommunalbestyrelsens partier, herunder Lokallisten.

Publiceret 02 January 2019 10:00

SENESTE TV