Sten Troelstrup fra Lokallisten giver et svar til formanden for børne- og skoleudvalget i debatten om den nye skolestruktur.

Sten Troelstrup fra Lokallisten giver et svar til formanden for børne- og skoleudvalget i debatten om den nye skolestruktur.

Debat: Mere om skolestrukturen i Rudersdal - en replik til Daniel E. Hansen

Sten Troelstrup, fmd. Lokallisten. Vandtårnsvej 28, 3460 Birkerød

Lokallisten har været med til at nedsætte det særlige udvalg, der skal behandle den fremtidige skolestruktur i Rudersdal. Det har vi, fordi vi ser det som en af de vigtigste politiske diskussioner lige nu.

Ikke for at agere gummistempel på den nedlæggelse af en eller måske to skoler, som hele forvaltningens 'sagsfremstilling' mere eller mindre direkte lægger op til, og som man derfor kunne frygte på forhånd er stemt af med borgmesteren/Venstre.

Uden visioner, uden refleksioner og uden andre argumenter end nogle snævre økonomiske, som ikke i sig selv dikterer netop den løsningsmodel. Vi mangler ideer om skolernes funktion og betydning ud over den at producere elever, der klarer sig godt i de nationale tests.

Hvis Rudersdal skal være attraktiv for børnefamilier, skal de små og mindre børn have en god skole så nær på, at de går i skole med de samme børn, som de leger med derhjemme, og med så gode skoleveje, at de selv kan komme sikkert frem og tilbage.

Vi skal af med den stordriftstænkning, centralisering, topstyring og ensretning, der har hærget Rudersdals skolevæsen i snart mange år. Vi skal give ansvaret og det pædagogiske råderum tilbage til skolernes ledelse, personale, forældre og børn, så det bliver deres skole, og engagementet, arbejdsglæden og kvaliteten kan blomstre frit.

Vi skal passe på ikke at bringe os i en situation, hvor vi om syv eller ti år 'pludselig' skal til at bygge en helt ny skole, fordi der kommer flere børn og vi ikke har plads til dem, fordi vi havde travlt med at suboptimere pladsudnyttelsen i 2019.

Vi skal i stedet tænke i alternative, midlertidige, anvendelser af den p.t. overskydende lokalekapacitet - daginstitutioner, SFO'er, klubber eller noget helt fjerde.

Vi skal tænke den betydning, skolerne har for deres lokalområde, ind i strukturen, og vi skal udnytte skolerne og skolebygningerne til at styrke lokale aktiviteter og fællesskaber.

Vi skal have et kommunalt skolesystem, der har så meget kvalitet, at det går ud over søgningen til de private skoler, og det får vi ikke gennem central styring, skolelukninger og flytten-rundt på elever og lærere.

Vi skal turde bede skolerne selv komme med løsningsmodeller for det notoriske problem, der kan være med at sikre tilstrækkelig bredde i fagligheden i udskolingen, når/hvis der ikke er elever til mindst to klasser på den enkelte skole.

Vi skal tage den CEPOS-rapport alvorligt, der konkluderede, at man ikke kan påvise besparelser i forbindelse med skolelukninger og -sammenlægninger (og det kunne i den forbindelse være spændende at se et samlet regnskab for lukningen af Kajerødskolen og udbygningen af Parkvejskolen til Birkerød Skole).

Vi skal huske, at det ikke er skolerne, der er trængt økonomisk, så meget som det er kommunalbestyrelsen, der har fjernet så mange penge fra skolevæsenet, at det er svært for dem at få enderne til at nå sammen, så ideelt skal vi føre nogle af de millioner tilbage, som vi har sparet på skolerne gennem de sidste år.

Publiceret 07 January 2019 00:00

SENESTE TV