Debat: Skal dit barns skole lukkes?

Mona Madsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Lokallisten

Står det til borgmesterpartiet Venstre, skal der lukkes 1-2 af Rudersdals folkeskoler.

Det siges ikke åbent, men læses mellem linjerne også i den nylige forvaltningsbeslutning om ikke at genbesætte en ledig skoleleder-stilling.

Daniel E. Hansen (V) begrunder behovet for en ændret skolestruktur i en postuleret overkapacitet på 1500 elever - og det er da nok rigtigt, at hvis klassekvotienten i alle klasser blev spændt til det yderste, kunne der presses så mange elever mere ind på kommunens 12 folkeskoler.

Men er det det, vi vil med vores børn?

I Lokallisten mener vi, at det er kortsigtet at lukke skoler, når erfaringerne viser, at der over årene sker store udsving i børnetallet og i den geografiske fordeling af børnefamilierne. Det viser jo også de aktuelle kapacitetsproblemer i børneinstitutionerne: først lukker man de små, populære og trygge institutioner, og så får man pludselig behov for at bygge nyt og stort.

Lokallisten mener også, at økonomien i skolerne kan optimeres på andre måder end ved skolelukninger. Arealmæssigt kan det ske ved at dele af bygningsmassen midlertidigt anvendes til andre formål. Der kan også laves frugtbare samarbejder mellem skoler, som eksemplet Høsterkøb/Sjælsøskolen viser. Og endelig kan midlerne til skoledrift bruges mere rationelt, hvis man dropper dyre, udenlandske læringskoncepter og giver vores dygtige lærere mere metodefrihed.

Daniel E. Hansen hævder, at der allerede nu er en bredt forankret debat om den fremtidige skolestruktur, og henviser desuden til, at der den 17. januar kommer 'en stor konference', hvor forældre og elever kan blive hørt.

Invitationen er nu udsendt, men her hedder det 'Minikonference', og hovedpunkterne er udenbys oplægsholdere, som slet ikke skal tale om skolestruktur eller lokale forhold. Og efter planen skal strukturen så besluttes allerede her i foråret!

Så, kære forældre: Det er nu, I skal på banen, hvis I vil have mulighed for at påvirke beslutningerne.

Publiceret 11 January 2019 10:30