Ärkivfoto: Finn Jørgensen

Ärkivfoto: Finn Jørgensen

Debat: En replik til Camilla Struckmann fra Movia - og et forslag

Finn Aage Jørgensen, Blikfanget 15, 3460 Birkerød

Tak for udførligt svar vedrørende Movias ændrede kommunikationsstrategi overfor buspassagererne.

Ændringen i busplanerne fandt sted allerede 11. december 2018, men først næsten en måned (!) senere fandt Movia tid til at fjerne de forældede busplaner ved stoppestederne, og erstatte dem med informationer om, hvordan man i stedet kunne skaffe sig oplysning om busdriften.

Den nye skiltning er i øvrigt dateret 9. december (!) 2018.

Med al respekt for de digitale mediers overlegenhed på mange områder, må det være tilladt at foreslå en fortsat rest af analoge hjælpemidler til de medborgere, der ikke altid har en mobiltelefon/smartphone i hånden eller i lommen.

Det gælder skønsmæssigt ca. 10 % af befolkningen, men formodentlig omkring 90 % af de borgere, der benytter de offentlige busser i tidsrummet kl. 9-16 (udenfor myldretiderne).

Den oplysning, at passagererne kan skrive til Movia og få tilsendt en køreplan pr. brev fremgik i øvrigt ikke af den nye skiltning. Og hvorfor den besværlige løsning med ”snailmail” frem og tilbage?

Her er et bedre forslag: Hvis Movia ikke (længere) vil hænge køreplaner op ved stoppestederne, kunne man fx forsyne buschaufførerne med en stak trykte køreplaner, som kunne udleveres - på anmodning - til passagererne.

Vi passagerer på buslinjerne 198 og 199 er allerede blevet klar over, at busserne ikke kan overholde de nye køreplaner, idet busserne næsten konsekvent ude på ruterne afgår 3-4 minutter senere end de angivne tider.

Vi er godt klar over, at tiderne kun er vejledende. Det kan vi leve med, men giv os dog en trykt køreplan!

Publiceret 19 January 2019 09:00

SENESTE TV