Debat: Skoleudvikling, ikke afvikling

Dorte Nørbo, SF Folketingskandidat og formand for SF Rudersdal

Ser man på prognoserne for udviklingen af antallet af børn mellem 6 og 15 år i Rudersdal kommune, fremgår det, at antallet vil falde med ca. 300 børn frem til 2030.

Det er jo blot en prognose og behæftet med usikkerhed. Derfor må man spørge, om det er grundlag nok for at ændre så drastisk på skolestrukturen, at der skal lukkes en skole eller to.

I SF er vi enige med Lokallisten i, at det er bedre at indrette sig sådan, at der er en vis jojo-effekt i bygningsmassen, frem for den turbulens det giver at lukke skoler for siden at skulle åbne dem igen.

Skolen skal være forankret i det lokale samfund. Børn og forældre skal føle, at skolen kan tilbyde det, de har behov for, og at de har mulighed for at præge hverdagen gennem demokratisk deltagelse.

Rudersdal Kommune skal selvfølgelig, lige som landets øvrige kommuner, tilbyde folkeskoler, som sikrer et højt fagligt niveau, en tryg skoledag, gode klassekvotienter, tilstrækkeligt med voksne ansatte og trivsel med plads til mangfoldighed.

Det betyder et klasseloft på 24 elever, mulighed for to voksne i visse timer, og en varieret skoledag tilrettelagt af skolens lærere. Forældre skal vide, at de har mulighed for at øve indflydelse, og at både de og skolens ansatte kan præge dagligdagen.

I dag er skolerne nogenlunde fordelt efter de landsbymiljøer, som kommunen stadig består af. De fleste skoler er af mellemstørrelse, hvilket giver et godt grundlag for både at indrette de nære, trygge miljøer og de fagligt stærke.

Lad os bevare det, og så bruge energien på at drøfte, hvordan vi gør skolerne endnu bedre, hvordan vi kan sikre givende samarbejder på tværs og med miljøer uden for skolen, udvikle og uddanne lærerne og give eleverne en mere mangfoldig skoledag med ro på og plads til fordybelse.

Publiceret 22 January 2019 14:00