Debat: Styrket skolestruktur – eller endnu et spareprojekt?

Jacob Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

På baggrund af et faldende elevtal på ca. 400 de sidste fire år har Rudersdals skoleforvaltning rapporteret, at en ny skolestruktur er nødvendig.

Et så stort fald fremgår ikke af det foreliggende talmateriale. Tal fra to årgange giver ikke et tilstrækkeligt billede af en svingende kurve. Og ifølge kommunalbestyrelsens budgetmapper er de seneste elevtal ca. 200 højere end rapportens tal.

Umiddelbart kan det skønnes, at der nok har været et fald, men betydeligt mindre. Når rapporten angiver 400, er det så for at underbygge, at en skole skal nedlægges? Skoleforvaltningen benytter åbenbart stadig fejlagtigt talmateriale til at understøtte projekter, Venstre ønsker.

Vigtigere end størrelsen er årsagen til faldet. Ifølge befolkningsstatistikken i budgetmapperne har antallet af børn 6-15 år svinget lidt de senere år, men uden en nævneværdig faldende tendens. Faldet i elevtallet skyldes derfor ikke demografien.

Flere fravælger Rudersdals skoler. Det burde løses ved at øge kvaliteten af undervisningen. Men Venstre har i stedet valgt at skære ned på børne- og skolebudgettet med 40 mio.kr. i 2019.

To forældre, Hans Jakob Hartling og Martin Colerick, foreslår i Rudersdal Avis den modsatte løsning:

”Folkeskolelærerne har aldrig været mere stressede end nu. Op mod hver fjerde folkeskolelærer er ramt af stress… det skyldes markant forringede arbejdsvilkår”. Det bør afhjælpes ved ”en højere prioritering af skole-området og dermed nedsætte elev-flugt til privatskolerne”.

Når Venstre-Rudersdal vil spare, kaldes det en styrket skolestruktur og udskoling, effektivisering, osv.

Som eksempel har Rudersdal en rekordstor inklusionsprocent, officielt for at opfylde elevernes ”ret til fællesskabet”. De forventer, at lærerne sagtens kan klare den ekstra inklusionsopgave uden tilstrækkelige ressourcer. Ingen må mistænke, at inklusionsprojektet var en spare-øvelse imod dyre specialklasser til børn med særlige behov.

Ressourcer burde ikke mangle i Rudersdal. Borgerne har landets største nettoformue, har overhalet Gentofte (Frederiksborg Amtsavis 21/1-19). Men kommunens kassebeholdning er nu landets mindste.

Rapporten foreslår ”at fastholde de ambitiøse (skole)politiske mål”. Men ambitionen om at fastholde landets laveste skatteprocent overskygger ambitionen på skoleområdet.

Nedskæringerne på skoleområdet er et forsøg på at afværge kommunens likviditetskrise i 2019 uden en skattestigning.

Publiceret 25 January 2019 10:00