Debat: Hvilken kommune vil Rudersdal være?

Johan Christoffer Holm, Keilstruplund 20, 3460 Birkerød

Johan Christoffer Holm, Keilstruplund 20, Birkerød

En der proaktivt satser på fremtiden, en der tiltrækker unge børnefamilier?

Der er betydelige ændringer på skoleområdet på vej. I besparelsens navn. Der tales om skolelukninger.

Tilgangen virker kortsigtet - ikke visionær. Hvad vil det koste? Hvad vil det koste at øge kapaciteten om 10 år?

På rudersdal.dk indledes der således: ”Rudersdal er udfordret af et faldende elevtal, og det kan blive et alvorligt fagligt og økonomisk problem for skolerne”. Ja, der er et faldende elevtal, på kort sigt.

To ting bestemmer elevtallet: Befolkningssammensætningen og søgningsprocenten. Begge kunne en visionær kommunalbestyrelse påvirke.

Politikken er blevet en selvopfyldende profeti. Nedskæring på 40 millioner på børne- og skolebudgettet og politisk skabt uro om ny skolestruktur øger ikke søgningen til skolerne.

Angående befolkningssammensætningen: Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning viser en stigning 2028 til 2045 (større end faldet 2018-2028). Altså stor stigning i elevtallet om bare 10 år. Og befolkningsfremskrivninger er kun fremskrivninger, ikke nødvendigvis fremtiden.

Især til- og fraflytning er centralt for udviklingen. Når unge familier overvejer at flytte fra eksempelvis København, hvad vægter de? Nærhed og infrastruktur til København, gode institutioner, skoler, godt familieliv: En god fremtid.

Hvis Rudersdal ikke vil overhales af de andre kommuner i Hovedstadsområdet i kapløbet om de unge familier, må man være attraktiv.

Jeg er forælder til to på Toftevangskolen i Birkerød. En fantastisk skole, med dedikerede lærere, højt niveau - og en puls der dagligt spreder sig ind i gågaden og derfra til hele lokalsamfundet.

Der er indkaldt til møde for forældre på Toftevang 31/1. Her vil jeg spørge: Vil kommunalbestyrelsen tage ansvar og gøre skolerne endnu bedre, fremfor at undergrave dem med en kunstig præmis om nødvendigheden af nedskæringer?

Det er og bliver et prioriteringsspørgsmål. Som det ser ud nu vil kommunalbestyrelsen ikke prioritere skolerne, uddannelse og vores fremtid.

Publiceret 29 January 2019 09:00