Debat: Håb om mere frihed til skoler og kortere skoledage

Trine Dybkjær, Kommunalbestyrelsesmedlem for Lokallisten

I denne kolde vintertid luner det, at man endelig kan stå sammen på Christiansborg om at slippe de stramme tøjler på landets skoler og igen lade dem få mulighed for mere selvbestemmelse.

Det 1. af Undervisningsministeriets 5 nye pejleområder for folkeskolen lyder: ”Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler” og udmøntes bl.a. ved, at de mere end 3.000 færdigheds- og vidensmål i fagene, som indtil nu har været et bindende krav for skolerne at leve op til, nu gøres vejledende.

Disse hidtil bindende mål har styret og indsnævret lærerteamene i deres muligheder for at tilrettelægge undervisningen, og afløses altså nu heldigvis af muligheden for, at undervisningen igen kan bygge på mere lokale ønsker, vurderinger og behov.

Et andet konkret initiativ, som vil glæde mange forældre og udmattede børn, er at skoleugen kan forkortes med ca. 2 timer, hvad der igen kan give bedre plads til andre fritidsaktiviteter. Der er lys forude.

Måske er det foråret, der snart kommer os i møde! Det forår, hvor der måske også i Rudersdal Kommune kan skabes politisk enighed om, at lade skolerne reelt få fuld glæde af de ændrede lovgivningsrammer og give slip på den noget stramme styring af skolerne centralt fra.

Publiceret 05 February 2019 16:00