Debat: Er elbiler tabu i Rudersdal kommune?

Søren Klebak, Rude Vang 20, 2840 Holte

Rudersdal kommune har uden offentlig debat truffet en beslutning om ikke at benytte udskiftningen af hjemmeplejens 62 biler til at påbegynde omstillingen til elbiler.

Kommunens klima- og energipolitik udtrykker ellers, at kommunen vil gå forrest i kampen mod klimaforandringerne, og et af målene er at have fokus på elbiler ved hvert udbud af tjenestebiler.

Da vi i Alternativet blev opmærksomme på en kommende beslutning om udskiftning af benzinbiler med hybridbiler, kritiserede vi det i debatindlæg i lokalaviserne i oktober sidste år. Det gjorde vi bl.a. med henvisning til, at hybridbiler kun kører fossilfrit ca. 15% af tiden og derved ikke er den rigtige løsning i indsatsen mod klimaforandringerne.

Alternativet har fået aktindsigt i kommunens beslutningsgrundlag.

Det er et alvorligt politisk svigt, at der ikke er foretaget en seriøs politisk stillingtagen til kommunens mulighed for at påvirke klima og miljø i positiv retning ved udskiftning af bilparken og med hvilken vægt, det så skulle indgå i beslutningsgrundlaget.

Der er f.eks. ikke set på udskiftning i hjemmeplejen i sammenhæng med kommunens øvrige bilpark, der jo også skal udskiftes til fossilfri kørsel i de kommende år. Endvidere opererer kommunen med, at enten alle 62 biler eller ingen udskiftes til elbiler. Der er ikke undersøgt for gradvis udskiftning til elbiler i f.eks. to eller tre af hjemmeplejedistrikterne. Det er en strategi alle andre kommuner følger.

Der er tilsyneladende ikke søgt rådgivning i Region Hovedstadens Copenhagen Electric, der er sat i verden af regionen og kommunerne for at indsamle viden og erfaringer med elbiler og yde rådgivning. Det fører til urealistisk negativ vurdering i beslutningsgrundlaget af elbilers kørelængde, opladningsbehov og nødvendige antal ladestandere samt prisen for disse.

Endelig er der ikke tage højde for, at et ventet politisk forlig om afgiftsfrihed for mindre elbiler i 2019 og 20. Det blev indgået ved årsskiftet. Det kunne kommunen godt have afventet, for det medfører betydelig lavere leasingpris.

Hvis der i kommunen havde været politisk vilje til at indsluse elbiler, ville en delløsning på 31 hybridbiler og 31 elbiler og ladestandere – ud fra kommunens egne snæversynede og kortsigtede forudsætninger – kunne gennemføres med en meromkostning på 280.000 kr. i fire år. For det beløb ville kommunen have vist, at den vil investere i bekæmpelse af klimaforandringerne og forbedre miljøet og sendt et vigtigt signal til borgerne herom. Kommunen ville kunne opsamle erfaringer med hensyn til fremtidig anskaffelse af elbiler i hele kommunens bilpark, og kommunen ville have langtidsinvesteret i ladestandere.

Vi foreslår, at man nu får en konkretisering af kommunens klimapolitik når det gælder dens vognpark, at hensynet til klima og mijø styrkes i dens indkøbspolitik, og at den sammen med Copenhagen Electric udarbejder en samlet handlingsplan for overgang til elbiler for alle 150 tjenestebiler.

Publiceret 08 February 2019 10:30