Debat: Kære politikere – vis at I vil folkeskolen i Rudersdal Kommune

Hans Jakob Hartling, Frejasvej 3A, 3460 Birkerød (Far til fire børn)

I har nedsat et skolestrukturudvalg, der skal komme med forslag til en ændring af skolestrukturen i Rudersdal Kommune. Dette begrundes med et påstået faldende elevtal over de næste 5-10 år og en politisk besluttet besparelse på 21 mio kr. på skoleområdet fra 2021/2022.

Skolelukninger og/eller skolesammenlægninger er lagt på forhandlingsbordet som handlemuligheder.

Men kære politikere – I skal tænke jer rigtigt godt om.

For det første har vi rigtigt gode skoler i Rudersdal Kommune. Folkeskolerne i Rudersdal Kommune scorer højt på både faglighed og trivsel. I skal overveje grundigt, hvad det betyder for elevtrivsel, lærertrivsel og forældretilfredshed at lukke eller radikalt ændre velfungerende skoler, der har kultur og traditioner opbygget over mange år, samt betydningen af den lokalt forankrede skole for nærsamfundet, butiksliv, cykel-/gå-rute til skolen og utallige andre forhold, der passer dårligt ind i excel-arket.

For det andet drejer det sig om 21 mio fra 2021/2022. Der er i 2021 budgetteret med en skatteindtægt på 5,032 mia. Det drejer sig altså om et beløb på 0,4% af den kommunale skatteindtægt. Om et par år har Rudersdal Kommune mulighed for at sætte kommuneskatten op.

Vores kommune har Danmarks suverænt laveste kommuneskat på 22,5% (til sammenligning har Allerød 24,3%, Furesø 24,8%, Hørsholm 23,2% og Lyngby-Taarbæk 23,7%. Og den var 23,0% i Rudersdal i 2008). Hvis kommuneskatten eksempelvis bliver sat op med bare 0,1 procentpoint til 22,6% vil besparelsen på 21 mio kunne blive dækket! (Eller 0,2 procentpoint op, så vil der også være penge til udligningsordningen). Og Rudersdal Kommune vil stadig være danmarksmester i lav kommuneskat.

For det tredje vil befolkningsprognoser altid være behæftet med stor usikkerhed. De fleste kan blive enige om at der er et midlertidigt lille dyk i elevtal de næste par år, men derefter kan tallene læses forskelligt. Det ser dog meget overbevisende ud, at der en klar stigning fra 2027/2028 og fremefter, og den stigning vil være meget større end det størst tænkelige fald de næste 5 år. Tallene offentliggjort på www.rudersdal.dk/nyskolestruktur stopper (belejligt?) ved 2030, så den store forventede stigning efter 2030 bliver ikke vist i de tabeller og diagrammer. Jeg har indsat figur nedenfor fra Danmarks Statistik for Rudersdal Kommune for de 6-15 årige frem til 2045.

For det fjerde lovede samtlige partier i valgkampen i 2017 i et vælgermøde på Dronninggårdskolen (Venstre, Konservative, LA, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Lokallisten) at folkeskolen i Rudersdal Kommune skulle få arbejdsro til at kunne udføre deres kerneopgaver. – Den kan vi lade stå for sig selv... Jeg har kun set Enhedslisten og Lokallisten være kritisk ved udsigten til skolestruktur-ændringer.

Så kære politikere. I skylder elever, lærere, forældre og alle nuværende og fremtidige borger i Rudersdal Kommune at tænke jer rigtigt godt om. Og I skylder en dertilhørende grundig debat internt mellem jer politikere og mellem politikere og borgere. Den debat skal tages, inden der kommer ”sandheder” i tale på rådhusgangene om, at der ”jo skal spares 21 mio på skoleområdet”, og ”det er jo nødvendigt at lukke 1-2 skoler”. For det er ikke sandheder. Det bygger på en politisk nedprioritering af skoleområdet og en usikker befolkningsprognose. Det er vigtigt, for dermed er muligheden for at tænke sig om stadig til stede!

Hvad med at bibeholde skolerne i sin nuværende form med ”risiko” for en klassekvotient på ned til 20 elever over de næste par år? Det ville kræve, at man fraveg den politisk vedtagne besparelse (eksempelvis i form af en minimal skattestigning eller anden omprioritering), men således scorede en mulig gevinst i øget elevtrivsel og faglighed, øget lærertrivsel, øget tilflytning af børnefamilier og øget tilvalg af folkeskolen frem for privatskolen? Man kunne dertil tænke kreativt i kommunalt brug eller udlejning af uudnyttede skolekvadratmeter indtil elevtallet stiger igen.

Som udgangspunkt må jeg stole på, at I vil det bedste for Rudersdal Kommunes folkeskoletilbud. Men som forældre og borger i kommunen kan det være svært at få øje på.

Så, kære politikere i Rudersdal Kommune – vis det! Vis, at I vil folkeskolen i Rudersdal Kommune.

Publiceret 14 February 2019 10:30

SENESTE TV