Debat: Kortere skoledage kan løfte fagligheden

Jakob Kjærsgaard, medlem af kommunalbestyrelsen (K) og Jacob Julius Gerlach-Hansen, formand for Konservativ Ungdom i Rudersdal

Der har netop været afholdt Skolevalg i hele Danmark, og her var en af Konservativ Ungdoms tre mærkesager, at skoledagen skal være kortere.

Det har fået Esther Marie Heunicke fra Birkerød Skole til tasterne. Først og fremmest vil vi gerne sige, at vi synes det er super fedt, at folkeskoleeleverne deltager i debatten, som Esther Marie Heunicke gør med sit læserbrev. Elevernes stemme er vigtig for debatten om fremtidens skole her i Rudersdal.

Esther Marie Heunicke spørger i sit læserbrev, hvordan vi konservative dog kan agiterer for kortere skoledage, burde det ikke være bedre skoledage og øget faglighed, man gik ind for?

Vi er enige i, at vi altid skal arbejde for både bedre skoledage og en øget faglighed. Men det vi mener ikke, at kortere skoledage står i modsætning til. Skoledagens længde må aldrig blive et mål i sig selv, det må altid handle om indholdet.

Derfor var Det Konservative Folkeparti ved Skolereformen modstandere af, at man indførte tvungne lektiecaféer, eller undstøttende undervisning. For os konservative er familien vigtig. Vi mener, at der er en selvstændig værdi i, at man læser lektier derhjemme og at forældrene på den måde også inddrages i børnenes faglige udvikling. Nogle gange lærer man også bedre ved at kunne sidde derhjemme og koncentrere sig om stoffet i ro og fred, fremfor at sidde på skolen.

Vi mener også, at der ligger en værdi i, at man har tid til at udvikle de interesser man har uafhængigt af skolen, det kunne fx. være en aktiv deltagelse i idrætslivet, hvilket er blevet vanskeliggjort af de længere skoledage. Vi er ikke imod lektiecaféer, vi mener det er et godt tilbud. Men de skal netop være et frivilligt tilbud, som man kan vælge at benytte eller lade være.

Fra konservativ side vil vi altid gerne gå i dialog med alle i og omkring folkeskolen i Rudersdal, for at diskutere hvordan vi kan øge fagligheden, gøre eleverne dygtigere og mindre skoletrætte. Vi mener folkeskolen skal være et inspirerende sted, lige fra første skoledag i Børnehaveklassen og de næste 10 år.

Publiceret 15 February 2019 10:30

SENESTE TV