Modelfoto

Modelfoto Chlorophylle - stock.adobe.com

Debat: Ny skolestruktur: Drop skolelukninger

Teis Schnipper, Bakkevej 3b, 3460 Birkerød

Jeg er far til et barn (snart to) på det, som jeg oplever som en yderst velfungerende skole i Birkerød bymidte. Toftevangskolen.

En af de grundlæggende motivationer for arbejdet med en ny skolestruktur er den omdiskuterede kendsgerning, at Rudersdal's skoler har udsigt til en fremtid med færre elever.

Konkret forventer skolestrukturudvalget 200 færre elever i 2030.

Lad os i stedet kigge lidt tilbage: I perioden 2007 til 2016 er andelen af elever i privatskoler steget 2.7 procent point til 11.6% i Rudersdal. Dette ifølge Danmarks Statistik.

Disse 2.7 procentpoint kan også anskues på andre måder: En stigning på 30% i andelen af elever på privatskoler. Eller knap 170 elever. Eller godt 7 hele klasser á 24 elever. Eller kun 30 færre elever end det af skolestrukturudvalget forventede fald i elever i skolealderen frem mod 2030. Dette vel at mærke over en periode på 9 år, hvor kommunens fremskrivning rækker over 12 år.

Således synes kommunen at have en oplagt mulighed for at vende prognosen for antallet af elever til folkeskolen i den kommende tid, og eliminere en af de mest italesatte grunde for en ny skolestruktur: Styrk folkeskolen.

Giv jeres fantastiske lærere arbejdsro og stabilitet. Giv børnene ro og mulighed for at kunne se mange år frem på en velfungerende skole. Giv børnene tryghed. Giv forældrene tryghed. Lige nu oplever og erfarer jeg som forælder det stik modsatte, når snakken går på sammenlægninger af skoler eller sågar skolelukninger.

Bevares, Rudersdal ligger stadig langt fra en topplacering hvad angår elever i privatskoler, men ikke desto mindre er tendensen ubehagelig læsning.

Jeg har ikke et problem med privatskoler. De udfylder en vigtig plads i skolesystemet, og tilbyder et glimrende alternativ. Men som forælder bør man tilvælge en privatskole. Ikke fravælge en folkeskole.

Ved det nyligt afholdte informationsmøde på Nærum Gymnasium forstod man på de fremmødte politikere, at der blev arbejdet visionært med skolestrukturen. Adspurgt til ovenstående tendens forstod man dog, at det ikke ses som et problem endsige et tema i de nuværende overvejelser.

Tværtimod fornemmedes en slet skjult tilfredshed over at andelen af elever i privatskoler er lille i kommunen. Elevflytningen er, med andre ord, en tendens man tilsyneladende ikke arbejder for at bremse eller vende.

Endvidere blev det stædigt fastholdt, at en ny skolestruktur ikke handler om en spareøvelse (en synspunkt som vores borgmester også har bekendtgjort på regionalt TV), men om at styrke folkeskolen.

Jeg kan ikke være uenig i at folkeskolen skal styrkes. Men jeg er uenig i, at man styrker den ved at tale om skolesammenlægninger eller sågar skolelukninger.

Afslutningsvist vil jeg gerne stille følgende spørgsmål til medlemmerne af skolestrukturudvalget:

Er skolestrukturudvalget tilfreds med en stadigt lavere elevandel i folkeskolen? Hvorfor har man ikke undersøgt de bagvedliggende mekanismer for en øget elevandel i privatskoler? Hvad har man tænkt sig at gøre for at dæmme op for denne udvikling? Hvorfor ikke fokusere indsatsen på at opnå en større andel af elever i folkeskolen?

Publiceret 14 March 2019 11:30

SENESTE TV