Arkivfoto: Anne Dahl Kristensen

Arkivfoto: Anne Dahl Kristensen

Debat: Nej til pesticider i haven

Court Møller (R), formand for miljø- og teknikudvalget

Grundvandet er truet. Det viser den ene måling efter den anden over hele landet. Nye målinger viser mange steder, at der er rester af pesticider i grundvandet.

Jeg er helt enig med Axel Bredsdorff og Christoffer Buster Reinhardt i, at Rudersdal skal være pesticidfri. I Rudersdal handler det primært om, at private grundejere skal stoppe med at anvende pesticider i private haver.

I Miljø- og Teknikudvalget har vi drøftet mulighederne efter en henvendelse fra Birkerød Vandforsyning. Lovgivningen giver os desværre ikke en mulighed for at indføre et generelt forbud for private til at anvende pesticider og sprøjtemidler i private haver. Et ønske om at kommunen skal være pesticidfri skal derfor i høj grad gå frivillighedens vej, hvor oplysning til grundejerne og byggemarkederne spiller en vigtig rolle.

Og så alligevel! I denne uge har Miljø- og Fødevareministeren udsendt et såkaldt hyrdebrev til alle landets kommuner, om at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for at klarlægge behovet for en beskyttende indsats. Boringsnære beskyttelsesområder er de områder, der ligger tættest på drikkevandsboringerne, som er særligt sårbare for forurening. Baggrunden er, at et bredt flertal i januar besluttede, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer.

Gælder det kun i forhold til landbruget - eller kan vi også stille et forbud overfor grundejere i disse boringsnære beskyttelsesområder? Det fremgår ikke helt klart af ministerens hyrdebrev.

Jeg og Miljø- og Teknikudvalget har derfor bedt forvaltningen om at rette henvendelse til Miljømininisteriet for at få oplyst, om vi som kommune kan stille et forbud overfor grundejere, der bor tæt på drikkevandsboringer.

Det håber jeg, at vi kan. Det vil være et første skridt i den rigtige retning. Pesticider og sprøjtemidler skal slet ikke anvendes i haver, der ligger oven på vandindvindingsområder, som er langt større end de boringsnære beskyttelsesområder. Lovgivningen er i dag ikke skrevet på en sådan måde, at vi som kommune kan forbyde brugen af pesticider for hele kommunen. Det vil jeg gerne have lavet om på, da drikkevandet i dag er truet. Hvis grundvandet og dermed drikkevandet først er forurenet, så kan det ikke renses igen. Derfor er det helt afgørende, at vi passer på vores grundvand, så vores børn og børnebørn også kan drikke rent vand fra hanen.

Publiceret 15 March 2019 10:30