Debat: Om motivation i skolen

Ole Kamstrup, læge, civilingeniør, Øverød 47A, 2840 Holte

Foranlediget af debatten om den fremtidige skolestruktur i Rudersdal, spurgte jeg en dygtig 9.klasses elev fra Dronninggårdskolen om en kommentar vedrørende elevens skole:

“Obligatorisk lektiecafé 2 timer om ugen er spild af tid, da min tid er bedre brugt hjemme, hvor koncentration er på mine lektier fremfor mine kammerater. For eksempel har vi dobbeltlektion fysik fra 14-16, hvor ens koncentration er stærkt formindsket, og man derfor ikke får noget ud af timerne.

Derudover har vi noget kaldet valgfag, hvor der ikke gives karakterer. Der er derfor manglende seriøsitet omkring faget, for eksempel bruger vi 20 minutter på tepause, hvor disse 20 minutter kunne bruges mere effektivt derhjemme på at læse lektier.

Da vi har en lang skoletid, er kravet om lektier derhjemme meget lille. Jeg ville med langt større udbytte have mindre tid i skolen og istedet have lektier for derhjemme, da man dermed også bliver bedre forberedt til gymnasiet og de mange lektier”.

Skolebestyrelser og byråd opfordres til at give lektier for og undvære lange skoledage.

Med den nuværende struktur har de dygtige elever i dag meget ringe motivation for at få størst muligt udbytte af skoletimerne.

Publiceret 15 March 2019 14:00

SENESTE TV