Chlorophylle - stock.adobe.com

Debat: Win win-situation på skolerne

Ole Kamstrup læge, cvilingeniør, Øverødvej 47A, 2840 Holte

Politikerne opfordres til at få undersøgt, om det er muligt at skabe en win-win skoleplan, hvor eleverne lærer mere, og hvor kommunen sparer penge på folkeskolen.

Nyere forskning har vist, at folkeskoleelever fra store skoler, (omkring tusind elever) nok lærer mere end elever fra små skoler, og nok også klarer sig bedre senere i livet. Dette er ikke overraskende, da store skoler kan sikre, at flere lærere underviser i deres linjefag, at der sker en mere optimal klassesammensætning, at special uddannede lærere kan deltage i undervisningen af svage elever. (Nina Smith, 2015)

Forskning viser også, at elevkvotienten uden de store problemer kan hæves fra gennemsnitlig 24 til 26. Det gør vel heller ikke noget, at skolevejen kan blive længere, det skal dog sikres, at den ikke bliver farligere.

Så politikere, bed forvaltningen undersøge, om der ikke med de beskrevne forudsætninger kan skabes en win-win situation.

Publiceret 18 March 2019 09:38

SENESTE TV