Henrik Hjortdal, Alternativet i Rudersdal

Henrik Hjortdal, Alternativet i Rudersdal

Debat: Bevar det kritiske overblik, når I laver ny skolestruktur

På vegne af Alternativet, Rudersdal, skriver Henrik Hjortdal:

Alternativet opfordrer børne- og skoleudvalget til nu at bevare det kritiske overblik i forhold til de anbefalinger, skolestrukturudvalget kommer med.

To afgørende præmisser for skolestrukturudvalget er nemlig fastlagt af kommunalbestyrelsen, og en tredje er udokumenteret.

Skolestrukturudvalgets anbefalinger om at nedlægge og sammenlægge skoler bør derfor føre til, at de politiske præmisser revurderes.

De tre centrale misforhold er:

1. Sparekravet på 22 mio.kr. årligt i 2022. Det kan og bør lempes via en nødvendig skatteforhøjelse - så vi går fra laveste kommuneskat i landet til i bund 5%.

2. Forestillingen om overkapacitet på 1500 på skolerne - som ikke er dokumenteret.

3. Forudsætningen om 10 % reduktion af bygningsmassen bør tolkes, så andre kommunale bygninger frigøres ved indflytning i skolearealer. Så kan salg af hele matrikler udgå som mulighed af hensyn til nærhedsprincippet for de små elever.

Vi ser frem til at høre de andre partiers stillingtagen til disse tre politiske præmisser. Ændres de, styrkes muligheden for en kreativ proces, hvor forældre, elever og borgerne i bydelene involveres direkte i idéudvikling og løsningsforslag.

Publiceret 27 March 2019 15:00