Debat: Lyskrydset Høsterkøbvej/Ravnsnæsvej

Ole Milling, Carl Plougs Vej 66, 3460 Birkerød

I 2018 blev borgerne beriget med endnu et dyrt og ganske overflødigt lyskryds.

Trafikken på Ravnsnæsvej mødes ofte af rødt lys - til trods for, at der ikke kommer biler ned ad Høsterkøbvej.

Jeg har forespurgt kommunens vejafdeling af de kanaler, der er på hjemmesiden, om hvorvidt det kunne være muligt at få justeret lyskrydset.

I november svarede en ingeniør mig, at opgaven var givet videre til rette vedkommende, og at flere havde klaget over lyskrydset.

Det handler i al sin enkelthed om, at anvende de kameraer, der er på lyssignalerne, til at regulere signalet intelligent. Default-værdien for lyskrydset bør være, at det står åbent for Ravnsnæsvej, og ikke skifter lystigt mellem Høsterkøbvej og Ravnsnæsvej, som det er nu.

Man når at bremse næsten helt op før lyskrydset åbner for Ravnsnæsvej. Det er uhensigtsmæssigt og tåbeligt af mange årsager, bl.a. støj, forurening og unødvendigt slid på bremser og dæk.

Der har iøvrigt siden opstillingen af lyskrydset været flere ulykker ved krydset; formentligt fordi folk ikke respekterer et uintelligent lyskryds, der har irriteret een længe nok med unødvendige nedlukninger?

Da jeg i sidste uge rykkede for status på sagen, var meddelelsen: "at man ikke gør videre, men dog stadig holder øje med anlægget og følger trafikafviklingen løbende.." hvad det så end betyder?

En sådan forblommet vending skal nok trøste de mange utilfredse "brugere" af lyskrydset.

Man efterlades endnu engang med følelsen af, at borgernes mening blot er til besvær.

Skulle vejafdelingen få lyst til vise, at de faktisk er til for skatteyderne i kommunen, er jeg sikker på, at vi er mange, der vil blive glade.

Publiceret 27 March 2019 14:00