Debat: For snæver spilleplade til mere moderate skolemodeller

Trine Dybkjær, Kommunalbestyrelsesmedlem for Lokallisten

Vi kan desværre ikke se os selv i de 10 anbefalinger, der er kommet ud af skolestrukturudvalget.

Kun meget få af vores ændringsforslag er kommet med. Det er der nok en grund til, da de er mere moderate end skolelukninger eller sammenlægninger gerne med udfasninger, som der er lagt op til.

Vi ville gerne se modeller, der i højere grad bygger på frivillige strategiske samarbejder mellem skolerne vedr. faglige og administrative ressourcer.

Derudover har vi forgæves forsøgt at få en oversigt over tomme lokaler på skolerne for at se, hvordan den fysiske overkapacitet fordeler sig, og hvordan disse i givet fald kan udnyttes til andre formål.

Vi ønsker at bevare skoler tæt på børnene, især i indskolingen og mellemtrinnet ind til 6.-7. klasse, hvor vi ikke synes, at eleverne skal have mere end 2,5 km til skole.

Selv om vi gerne ser skoler med mindst 2 spor, må vi også erkende, at det ikke altid er muligt og dermed ikke betyder, at en skole skal nedlægges, hvis den blot har et spor på eksempelvis en årgang.

Skolerne skal have mere selvledelse end i dag, som den nye skolelov foreskriver og derfor skal vi ikke stile efter centralt styrede skoler i form af matrikelskoler, hvis vi kan undgå det.

Der skal ses på en justering af skoledistrikter for at fylde nødlidende skoler op. Det er her vi skal starte, inden vi foretager mere drastiske og vidtrækkende skridt, som skolelukninger og sammenlægninger må siges at være.

Det skylder vi vores børn og deres familier, som jo er dem, der skal have hverdagen til at fungere og i sidste ende kommer til at betale prisen.

Publiceret 04 April 2019 12:00