Kristine Thrane (S) medgiver, at Rundforbihallen kræver renoveringsarbejde, som det blev påpeget i et læserbrev i Rudersdal Avis. Arkivfoto

Kristine Thrane (S) medgiver, at Rundforbihallen kræver renoveringsarbejde, som det blev påpeget i et læserbrev i Rudersdal Avis. Arkivfoto

Debat: Rundforbihallen kræver renovering

Kristine Thrane (S), formand for kultur- og fritidsudvalget i Rudersdal Kommune

Svar på læserbrev fra Mogens Henze

Der blev sidste år igangsat et strategiarbejde for alle idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune. Der vil bl.a. blive udarbejdet en fremadrettet plan for renoveringer og evt. omdannelser, en plan som selvfølgelig løbende vil blive opdateret og tilpasset.

Det er helt rigtigt, at Rundforbi Idrætsanlæg, ligesom flere andre anlæg, påkalder sig større renoveringsarbejder, idet huset, svømmehal m.v. har 50 år bag sig.

Der har desværre også været problemer med vandindtrængning i tagkonstruktionen af Rundforbihallen. Og i sidste uge faldt der ganske rigtig nogle loftsplader ned pga. en ny vandskade.

Rudersdal ejendomme arbejder på sagen med at finde årsagen og udbedre dette.

Publiceret 06 April 2019 09:00