Debat: Boligbeskatningsskandalen

Leif A.B.C. Hansen, fhv. vurderingsmand Søllerød øst, Kohavevej 16, 2950 Vedbæk

Medierne rapporterer løbende, at politikerne og forvaltningen finder det umuligt at blive enige om en ny om mere retfærdig boligbeskatning. Med det forstående folketingsvalg, må vi forlange et klart udspil, som for rigtig mange af os vil have stor betydning når vi skal sætte vores kryds.

Da alle de foreliggende beskatningsforslag er baseret på vurderinger, vil den nuværende usikre ejendomsbeskatning forsætte med uformindsket styrke. Dette vil føre til forøgede offentlige administrations omkostninger samt en syndflod af nye klager, som man nu oven i købet selv skal betale for.

Politikernes dilemma er klart illustreret ved de mange år og de mange millioner kroner, som det indtil nu har kostet at komme frem til et lovforslag. Forslaget er endnu ikke blevet fuldt bekendtgjort, men viser tegn på at blive et klassisk eksempel på "2 skridt frem og 3 tilbage".

Ud fra den forudsætning, at vi ikke kan slippe af med boligbeskatningen, så findes der i min opfattelse kun 2 måder at opnå en retfærdig og forenklet måde at beskatte boligejernes opsparede værdier. Det er enten ved en avancebeskatning ved salg, eller en fast omsætningsafgift ved handel af ejendommen.

Sidstnævnte er den enkleste at administrere og tilmed den mest retfærdige, da den i givet fald vil være baseret på en fast afgift på en tro-og-lovecertificeret handelspris. Dette for at undgå hele problematikken med penge under bordet og andre kreative manøvrer.

Den procentmæssige afgift kan f.eks. blive fastlagt som den procentdel statens netto ejendomsskatteprovenu udgør af den totale årlige ejendomsomsætning og være gældende for handler med alle typer ejendomme.

Man kunne hermed glemme alt om de urealistiske og fejlagtige vurderinger, grundskyld promiller m.m. og samtidigt give køber den store tryghed at kunne budgettere fremtidige boligudgifter og dermed forblive i eget hjem som politikerne har lovet. Det tyder desværre meget på at det forestående lovforslag igen bliver et eksempel på politikernes løftesvigt hvad angår tryghed på både kort og langt sigt.

En afgiftsløsning ville yderligere give følgende fordele:

- maximal tryghed til alle ejendomsbesiddere der vil kende deres fremtidige ejendomsudgifter og budgettere tilsvarende og dermed ikke blive tvunget fra hus og hjem pga. stigende beskatning

- store administrative besparelser ved systemets enkle opbygning

- køber betaler afgiften og får den langtidsfinansieret via realkreditten

- politikerne får "et håndtag" at skrue på ved fastsættelsen af procentsatsen uden at belaste eksisterende ejendomsbesiddere

- skatteundvigelser ved ejendomshandler vanskeliggøres, f.eks. vedr. ejers bopælspligt i nybyggeri, penge under bordet m.m.

- kan introduceres omgående

Glem alt om beregnede avancer, kvadratmeterpriser, satellitfotos til at bedømme herlighedsværdier, computer beregnede vurderinger, ejendomsmæglerdeltagelse (jvf. Tv’s Hammerslag) etc.

Det eneste sande og retfærdige beskatningsgrundlag er - og vil altid være - handelsprisen.

Publiceret 13 April 2019 09:00